Hammarsten, släktBand 18 (1969-1971), sida 206.

Biografi

Hammarsten, släkt, härstammande från skomakaren Per Olofsson (d 1796, 57 år gammal) i Nybygget, Rönö (Ög). Hans son kofferdikaptenen Olof H (1774—1837) blev ångbåtspionjär i Norrköping, där han 1812 köpte huvuddelen i det s k Gamla varvet. Hans son Per Wilhelm H (1811—83) förvärvade även de övriga andelarna i detta varv o bildade 1846 Gamla Warfvets Bolag. I samband med Krimkriget försämrades den ekonomiska ställningen, o 1856 måste varvet säljas till Motala verkstad. Senare blev H syssloman vid stadens lasarett. Barn till honom var författarinnan Fredrika Wilhelmina (Wilma) H (1838—1922), g m kapten Josef Napoleon Lindhé, professor Olof H (H 1) o kh Fredrik ff (H 2). Den sistnämnde blev far till lektorn o läroboksförfattaren Olof Daniel ff (1886—1958), till professor Einar ff (H 3) o till lektor Harald H (f 1897). Einar H:s första hustru var överläkaren Greta H, f Norrbin (H 4). Syster till Olof, Einar o Harald H är den i Helsingfors verksamma tecknaren Signe H-Jansson (f 1882), som i äktenskap med bildhuggaren Viktor Bernhard Jansson är mor till den finlandssv konstnären o författarinnan Tove Jansson.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: W Lindhé, Från flydda tider (1917), särsk s 14—30; dens, Hågkomster från ett gammaldags hem (Hågkomster o livsintryck, 3, 1923); Lärarmatrikeln 1946 (1946); Millqvist; E Ringborg, Till Norrköpingskrönikan, 6 (1923), s 47, 105 ff; SKL; Sv förfdex 1900—40, 1 (1942), s 481; Sv släktkal 1930; T Söderberg, Norrköpings ekonomiska o sociala hist 1719—1870 (Norrköpings hist, 4, 1968).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hammarsten, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12552, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-10-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12552
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hammarsten, släkt, urn:sbl:12552, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-10-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se