Hedberg, släktBand 18 (1969-1971), sida 392.

Biografi

Hedberg, släkt, härstammande från mästersmeden Olof Olofsson (1731–1800) vid Långvinds bruk i Enånger (Gävl), som blev far till mästersmeden där Olof Westrin (17581821). Bland dennes söner var klensmeden Olof H (17891819) i Söderhamn. Son till honom var grosshandlaren Anders Magnus H (181982) i Gävle, som bekostade de båda fontänerna i Rådhusesplanaden där. Dennes son Olof Sigurd H (18501918) var först grosshandlare o skeppsredare i Gävle men blev 1890 verkst dir för rederiab Sigurd i Malmö. Sigurd H blev far till Olof Ragnar H (18781951), som blev verkst dir för den stora stenkolsimportfirman A Scholander & Co i Malmö 1904 o grundade kolimportfirman Ragnar H:s importab i Trelleborg 1909. Han blev turkisk konsul i Malmö 1911 o generalkonsul 1931.


I enlighet med sina föräldrars intentioner upprättade han Sigurd o Louise H:s stiftelse i Malmö för äldre damer. Hans bror ryttmästare Louis Alexander H (18881937) köpte 1924 godset Bjärsjölagård i Ö Kärrstorp (Malm). Son till honom är direktör Knut H (f 1928, d 2015[2]), Malmö.


Sigurd H:s bror civilingenjör Carl David H (18551902) i Sthlm blev far till direktören o skriftställaren Anders H (f 1895), Sthlm, o till författaren Olle H (f 1899, d 1974[1]), Kisa (Ög), g m författarinnan fil lic Ruth Ingar H, f Collin (se nedan).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: C B Berggren, Handelssocieteten i Gefle 1738—1938 (1938); Hj Börjeson, Skånes handelsflotta 1658—1914 (Studier över skånska sjöfartens hist, 1950); H Gillingstam, Tillägg till förf:s uppsats Rasmus Ludvigssons systers ättlingar (SoH 1969, s 210); Ragnar H död (SvD 9 nov 1951); Slott o herresäten i Sverige. Skåne, 2 (1966), s 49; Sveriges släktregister. Enångers sn (1960), s 294 f.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tilllagt2014-08-18
2. Dödsår tillagt2015-12-14

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hedberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12685, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12685
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hedberg, släkt, urn:sbl:12685, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se