Ernst A Hedén

Född:1878-04-27 – Falkenbergs församling, Hallands län
Död:1944-12-27 – Töcksmarks församling, Värmlands län

Industriidkare, Skeppsbyggmästare


Band 18 (1969-1971), sida 417.

Meriter

Hedén, Ernst August, f 27 april 1878 i Falkenberg, d 27 dec 1944 i Töcksmark (Värml). Föräldrar: vicekonsul Johan August H o Anna Maria Wennersten. Utex från Chalmers tekn inst som mekanist 96, som skeppsbyggare 98, anställd vid Helsingörs skeppsvarv 96—97, som ritare vid Lindholmens verkstad i Gbg 98—99, vid Schichau Werft i Danzig 99—01, vid Crescent Shipyard, Elizabeth, N J, USA, 01— 02, vid New York Shipbuilding Co, Camden, N J, 02—04, vid Fore River Shipbuilding Co, Quincy, Mass, 04—06, fartygskonstruktör o ritkontorschef vid ab Götaverken, Gbg, 06—12, lär i skeppsbyggen vid Slöjdfören:s skola i Gbg 11—13, dir vid Götaverken 12, ordf i styr för Gbgs yrkesskolor 1920—33, i Gbgs hantverks- o industrifören 26 43, stadsfullm i Gbg 27—42, ordf i Chalmers tekn fören 33—39, led av stadskoll i Gbg 35—38, verkst dir i Götaverken från 38, ordf i Sveriges verkstadsfören:s västra krets o i Sveriges varvsindustrifören 39—44, led av överstyr för Sveriges verkstadsfören, styr för Sveriges industriförb, Sveriges allm exportfören o Sv arbetsgivarefören, av handelskammaren i Gbg 40— 44, ordf i Tekn samf 40—42.

G 19 okt 11 i Gbg (Lundby) m Ingrid Alvilde Elise (Tullan) Tisell, f 8 maj 84 där (Masthugget), d 12 aug 67 där (Johanneb), dtr till sjökaptenen Klas Borup T o Alvilde Soot.

Biografi

Som ung praktikant på Lindholmens varv i Gbg uppmärksammades Ernst H av den dåvarande överingenjören där Hugo Hammar. När Sven Almqvist och Hammar 1906 tog initiativet till bildandet av Gbgs nya verkstadsab (from 1916 Götaverken), fick H befattningen som chef för skeppsbyggnadsavdelningen i det nya företaget. Han hade då under åtskilliga år skaffat sig rik erfarenhet inom skeppsbyggnadsfacket på olika varv, framför allt i USA. Bl a hade han varit ledare för byggnadsarbetena på det amerikanska slagskeppet Vermont. I USA hade H särskilt intresserat sig för masstillverkning av fartyg samt rationalisering av produktionen, vilka kunskaper nu kom väl till pass.

Förklaringen till Götaverkens framgångar låg inte minst i det utomordentligt goda samarbetet inom ledningen, och det torde vara svårt att i detalj ange de olika med-verkandes insatser. Resultatet av detta sam- arbete var, att Götaverken på få år utvecklades till landets största varvsindustri. Under perioden 1906—47 utförde varvet 315 nybyggnader, varav huvudparten utgjordes av motordrivna fartyg. Även marina enheter byggdes, speciellt kryssare och jagare. Av stor betydelse för Götaverkens expansion var de alltmer ökade leveranserna till norska rederier. Omedelbart före det sista världskrigets utbrott beräknades beställningarna till Norge uppgå till ej mindre än 3/4 av den sammanlagda produktionen.

H var inte bara en skicklig tekniker och administratör utan också en god människokännare och hade därför lätt att umgås öppenhjärtigt med både anställda och beställare. Hans överlägsna skicklighet som underhandlare spelade utan tvivel en väsentlig roll för företagets framgång.

Trots sin stora arbetsbörda i ledningen för Götaverken ägnade sig H under tjugo år åt Gbgs kommunala liv och var bl a medlem av stadsfullmäktige, drätselkammaren, stadskollegiet och hamnstyrelsen. I dessa församlingar var han mäkta populär och gav där i oförblommerade ordalag uttryck för sina dristiga och högst personliga uppfattningar. Ett särskilt intresse ägnade han naturligt nog åt hamnen och yrkesskolorna.

H hade en brinnande lidelse för rätt och frihet. Under det sista världskriget var han en pålitlig motståndsman. Med bortseende från enskild vinning lyckades han tillsammans med sina medarbetare utesluta axelmakterna från beställningar hos Götaverken. Han var "en enkel och rejäl människa men med stor originalitet och med fysisk och andlig bredd. Där fanns humor och personlig generositet och den glimt i ögat, som vinner människornas hjärtan" (Jungen).

Författare

Sven Em OhlonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Skeppsbyggeriets ställning i Förenta staterna i början af år 1904 (TT, 1904, Sthlm, Allmänna af delningen, s 195— 198). — System, såsom en faktor i verkstadsdrift (ibid, 1908, s 90—92). — System för ritkontor (ibid, 1910, Veckouppl, s 101— 103). — Tankförsök med modeller till jagaren »Hugin» (ibid, avd Skeppsbyggnadskonst, s 43—45). — Beräkning af det svenska skeppsbyggeriets behof af materialier och utrustningsartiklar med tanke på desammas framställning inom landet (ibid, 1915, s 66— 69). — Oljeeldning för ångpannor på handelsfartyg (ibid, 1925, s 21—25). — Svenska skeppsbyggeriets utveckling till storindustri (Hugo Hammar . .. Jubileumsskrift . . ., Gbg 1939, 4:o, s 127—134). — [Industrimannen och Asea-chefen] (Vänners hyllning till J. Sigfrid Edström . . ., Sthlm (tr Upps) 1940, s 182—187). — Medv i Götaverken [skriftserie], [1]—7, Gbg 1924—38.

Redigerat: Skandinaviska skeppsbyggarekongressen i Göteborg den 10 sept. 1921. Föredrag och förhandlingar utg av Göteborgs sjöfartsmuseum. Gbg 1922. 133 s, 5 tab, 1 pl.

Källor och litteratur

Källor o litt: A Attman, Gbg 1913—1962 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:2, 1963); G Bodman, Chalmers tekn inst. Matr 1829— 1929 (1929); M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullm . . ., 2, 1963); H Hammar, E A H, minnesteckn i Götaverken jan 1947; E Jungen, I backspegeln (1969); SMoK.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ernst A Hedén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12701, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2020-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12701
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ernst A Hedén, urn:sbl:12701, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2020-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se