P A Israel Hedenius

Född:1868-07-19 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1932-04-10 – Oscars församling, Stockholms län

Läkare


Band 18 (1969-1971), sida 435.

Meriter

2 Hedenius, Per Arvid Israel, son till H 1, f 19 juli 1868 i Uppsala, d 10 april 1932 i Sthlm (Osc). Mogenhetsex i Uppsala 7 juni 86, inskr vid UU 11 juni 86, med fil kand 28 jan 88, amanuens vid institutionen för med o fysiol kemi 90—91, MK 14 sept 92, ML 29 nov 97, amanuens o underläk vid Akad sjukh:s i Uppsala med klinik 1 jan 99—31 maj 00, disp pro gradu 31 mars 00, doc i prakt med 20 april 00—9 febr 03, MD 31 maj 00, eo prof i pediatrik o praktisk med 1 juni 00—18 sept 02, allt vid UU, överläk vid Akad sjukh 1 sept 00—31 aug 02, tf prof i prakt med vid UU 1 mars— 4 nov 01, prakt läk i Sthlm från 02, doc i invärtes med vid Karol sjukh 7 jan 03— 14, överläk vid Loka badanst somrarna 03— 11, klinisk laborator vid Serafimerlasarettet 11 maj 03—9 febr 09, livmedikus 1 dec 06, överläk vid S:t Eriks sjukh i Sthlm 1 febr 09—1 april 18, vid Maria sjukh 1 april— 31 dec 18, vid Sabbatsbergs sjukh 1 jan 19, prof:s namn 5 juli 23, led av Sthlms stadsfullm 23—27, led av Medicinalstyr:s vet råd 25 juli 24—27, l:e livmedikus 30 dec 27. — Sekr i Upsala läkarefören o red för dess tidskr 99—02, generalsekr för Sverige för de nord kongresserna för invärtes med från 08, ordf i fören för med fortsätta :kurser i Sthlm 14—25, ordf i Sthlms läkarefören 17—19, ordf i Sv fören för invärtes med 23—24, ordf i Sveriges läkareförb 24—27, ordf i Sthlms sjukhusöverläk:fören 28—30.

G 28 mars 05 i Kristiania m Anna Johanne Christine Bergh, f 8 maj 74 där, d 13 jan 59 i Sthlm (Sofia), dtr till norske regeringsadvokaten dr jur Johannes B o Anne Johanne Borchgrevink.

Biografi

Under studietiden arbetade Israel H hos O Hammarsten och skrev sina första uppsatser inom fysiologisk kemi. I gradualavhandlingen om äggvita i urinen sökte han dra den svåra gränsen mellan vad som skulle anses vara sjukt eller friskt. S E Henschen var hans lärare i invärtes medicin. De kemiska undersökningsmetoderna trängde alltmer igenom, och H var i mer än fem år klinisk laborator, innan han blev överläkare. Han var främst kliniker och praktisk läkare, kunnig, klok, mänsklig och med ett enastående förtroende hos patienter och kolleger. Kamraterna konsulterade honom flitigt vid svårbedömda sjukdomsfall. Han skrev en rad kliniska arbeten inom olika delar av invärtes medicin.

Genom kirurgins storartade framgångar hade invärtes medicinen kommit i skuggan. Lasaretten byggdes för kirurgisk verksamhet. Endast i sex städer i landet fanns 1908 invärtes medicinska kliniker. H ivrade för att självständiga internmedicinska avdelningar skulle inrättas vid de större lasaretten. Det gick trögt, men när insulinbehandlingen vid diabetes kom 1922, fick man ett effektivt argument. H såg en av orsakerna till eftersläpningen vara den terapeutiska nihilism, som följde med den patologisk-anatomiska sjukdomsläran. Kunde man sätta den interna terapin på vetenskaplig fot, skulle dess anseende öka. H gav kurser i terapi, och han skrev sitt Terapeutiskt Vademecum. Denna ypperliga uppslagsbok gav han själv ut i fem upplagor 1904—32. Jämte S Ribbings recepthandbok fanns den på varje läkares skrivbord. Efter dessa böcker erhöll sv folket läkarvård fram till tiden för andra världskriget, då kemoterapeutika och antibiotika inledde en ny epok.

Vid seklets början var tuberkulosen den aktuella sjukvårdsfrågan, men H påpekade, att för den skull fick inte de reumatiska sjukdomarna försummas. Som badläkare i Loka hade han ställts inför de reumatiskt sjuka, och han yrkade på sjukavdelningar för dem, för att fysikalisk terapi skulle kunna ges på sjukhusen, för att gymnaster skulle anställas och för att dessa skulle få en medicinsk utbildning. H:s stillsamma saklighet har endast långsamt burit frukt; han vädjade till humanitet, och han ville övertyga, inte övertala.

H hade en hög tanke om läkaryrket och ställde höga krav på dess utövare. Men han hade också en öppen blick för dess svårigheter och vanskligheter, liksom för dess glädjeämnen. Med sin djupa bildning såg han yrket i vida perspektiv i tid och rum. Hans stil var klar, lättläst och elegant. Han var terapeut till sin läggning: vänlig, finkänslig med gott humör och en säker blick för varje människas individualitet och behov av stöd, allt förenat med trygg auktoritet. H:s anseende och förtroendet för honom speglas i alla de förtroendeuppdrag han åtog sig i läkarnas vetenskapliga och fackliga organisationer. I vänkretsen var han den glada sällskapsmänniskan, OD-isten, Bellmans-sångaren och Bellmanskännaren. I hans brev framkommer en studentikos och skalkaktig ton och en muntert ironisk syn på sig själv och sitt yrke.

Son till honom är professorn i praktisk filosofi i Uppsala Ingemar H (f 1908).

Författare

Lars ÖbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Strödda brev o skriv :er från H i GUB, Karol inst:s bibi, KB, RA, LUB o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se SLH 4: 2, Sthlm 1932, s 309 f.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 11 okt 1912, nr 35, RA.

Handhar ang lediga professuren i prakt med vid UU (1911); H 60 år (Sv läkar-tidn, årg 25, s 871—875, 1928); K Petrén, Om den fysikaliska terapin å våra sjukhus (Allm sv läkartidn, årg 6, 1909); SLH 3:4, 4:2 o 5 (1897, 1932, 1935); Tal o kväden i Samf SHT (1933). — Nekr:er över H av A Josefson i Hygiea, bd 94, 1932, O Lindbom i Sv läkartidn, årg 29, 1932 o G Rystedt i Nord med tidskr, bd 4, 1932, nr 4.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
P A Israel Hedenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12714, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2020-07-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12714
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
P A Israel Hedenius, urn:sbl:12714, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2020-07-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se