Sven H Grafström

Född:1902-11-02 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län
Död:1955-01-03 – Nikolai församling, Stockholms län

Diplomat


Band 17 (1967-1969), sida 209.

Meriter

Grafström, Sven Hjalmar, f 2 nov 1902 i Sthlm (Hedv El), d 3 jan 1955 (db Sthlm, Nik) nära Joigny, Frankrike. Föräldrar: häradshövd Hjalmar G o Helfrid Nilsson. Studentex vid Nya elementarlärov i Sthlm 21, civilekonomex 23, fänrik i Göta livgardes reserv 30 dec 26, inskr vid Sthlms högsk ht 26, kansliex där 29 maj 28, attaché i UD 12 juni 28, underlöjtn 31 dec 28, 2:e sekr i UD 17 maj 35, tf 1 :e legationssekr i Warszawa 30 dec 36, 1:e legationssekr där 5 maj 39, sekr i Upplysningsnämnden o Kulturrådet 39—43, tf byråchef i UD 28 febr 41, sekr i riksdagens utrikesutsk 41—43, bitr chef för UD:s polit avd 12 maj 44, utrikesråd o chef för UD:s polit avd 21 dec 45—48, envoyé o Sveriges ständiga ombud hos FN i New York 26 aug 48, ambassadör i Mexico o de mellanamerikanska staterna 6 juni 52, sv repr i FN:s neutrala övervakningskommission i Korea med generalmajors grad juni—dec 53.

G 18 jan 36 i Berlin (Grünewald) m Gertrud (Gerda) Helena Aline Tugendreich von Twardowski, f 19 juni 15 i Berlin, dtr till ambassadör Fritz von T o Gertrud Ahrens (meddel av fru Gerda G, Sthlm).

Biografi

Sven G passerade snabbt graderna i UD under tjänstgöring i Oslo, London, Moskva, Teheran och Warszawa. Under det tyska bombardemanget och belägringen av Warszawa 1939, sedan därvarande sv sändebud åtföljt den flyktande polska regeringen till Rumänien, visade G ett stort personligt mod och framstående organisationsförmåga. Han sammanhöll den sv kolonin och beredde den skydd i beskickningens bombkällare. Han underhandlade med fasthet med de tyska besättningsmyndigheterna. Efter hemkomsten tjänstgjorde han en tid som chef för UD:s pressbyrå, där han tillvann sig stort förtroende och aktning hos de utländska korrespondenterna. Efter överflyttning till den politiska avdelningen blev han snart dess chef. Under tre år ledde han med stor skicklighet denna betydelsefulla avdelnings verksamhet.

1948—52 var G Sveriges permanenta språkrör i FN, där han förskaffade sig en stark personlig ställning. Efter det han på hösten 1952 förflyttats som sändebud till Mexico, kom han att inta en mindre central position i den sv utrikesförvaltningen. Tjänstetiden i Mexico avbröts dock under sex månader 1953, då G med generalmajors grad blev den förste sv representanten i den neutrala övervakningskommission, som hade till uppgift att förhindra incidenter utefter stilleståndslinjen i Korea. Under en semesterresa i jan 1955 omkom han tragiskt genom att falla ut från ett expresståg på väg från Italien till Paris.

G visade redan från början av sin karriär i utrikesförvaltningen ett starkt politiskt intresse. Han hade en skarp analytisk förmåga och intog gärna en på grund av de slutsatser han drog bestämd hållning i dagens politiska frågor. Han var under kriget en frenetisk antinazist, och efter kriget sympatiserade han i hög grad med den anglosachsiska politiken. Stundom syntes honom den sv neutralitetspolitiken under Östen Undéns utrikesministertid väl stelbent. Hans förflyttning till Mexico föreföll till stor del ha berott på att han gentemot utrikesledningen hävdade, att Sverige borde starkare betonat sin solidaritet med FN vid den kinesiska aggressionen i Korea. Hans förtidiga död avbröt en bana, som mänskligt att döma borde ha lett honom till nya betydelsefulla poster inom utrikesförvaltningen.

G var en sällsynt utpräglad karaktär, mycket orädd och alltid beredd att kämpa för sina ståndpunktstaganden. Han hade samtidigt en stor förmåga att i det internationella umgänget inge förtroende och aktning, vilket gjorde honom till en mycket god förhandlare. I kamratkretsen intog han en särställning genom sin rättrådighet och sina gedigna egenskaper.

Författare

Erik BohemanSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: UD:s kalender 1951; G Unger, Porträtt o pamflett (1953). — Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven H Grafström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13132, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Boheman), hämtad 2020-04-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13132
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven H Grafström, urn:sbl:13132, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Boheman), hämtad 2020-04-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se