Grenander, släkterBand 17 (1967-1969), sida 265.

Biografi

Grenander, släkter.

1 Kh i Hägerstad (Ög) Arvidus Nicolai G (d 1702, enl uppg 51 år gammal), som uppges ha tagit namn efter Grenas (nu Glänås) i Svanshals (Ög), blev far till klockaren i Brösarp (Krist) Nils G (1684— 1738). En sondtr till denne, som blev gift med prosten Jakob Lithander i Grolanda (Skar), hade enligt uppgift före äktenskapet sonen Elias Christopher G (1774— 1845). Han blev Uppsala universitets förste docent i didaktik o pedagogik 1803, eo adjunkt i filosofi 1807 o i konkurrens med bl a E G Geijer ord adjunkt i teoretisk o praktisk filosofi 1814, fick professors namn 1818 samt blev kh i Skövde 1823, prost s å o kontraktsprost 1824. G var riksdagsman 1828—30 o 1834—35.

Hans son Elias Samuel Engelbert G (1816—98) var handels- o politiborgmästare i Norrköping 1850—85. Dennes bror Johan Magnus Alfred G (1824—1909) blev auditör vid Västgöta regemente 1850. Han var riksdagsman i borgarståndet 1859—66 samt i AK 1867—75 o 79—81 samt jourhavande direktör i Städernas allmänna brandstodsbolag i Sthlm 1880—96. Hans son Alfred Fredrik Elias G (1863—1931) var professor vid Kunstgewerbemuseum i Berlin o spelade en ledande roll inom tysk byggnadskonst. Dennes bror Henning Gunnar Esaias G (1873—1958) var verksam som sjukgymnast i England men blev mest känd som konståkare på skridsko. Inom denna idrott vann han världsmästerskap 1898.

2 Klockaren i Gässie (Malm) Lars Olsson G:s (1688—1756) dtrsons sonson var justitierådmannen i Gbg Emil Ferdinand G (1838—1924). Han blev far till jägmästaren Tell G (1877—1954), som utgav flera skrifter om skogsskötsel, skogslagstiftning o skogliga organisationsfrågor. Son till denne är chefen för Arméförv:s vapenavd överste Gunnar G (f 1914). Brorson till E F G var rektor Max G (1873—1953) i Eskilstuna, som publicerat en rad populärvetenskapliga arbeten i fysiska o tekniska ämnen. Dennes bror lektor Sven G (f 1878) i Västervik, känd bl a genom sina insatser inom långfärdsseglingen, är far till verkst dir i Sveriges redarefören jur dr Nils G (f 1917) i Gbg o till professorn i försäkringsmatematik o matematisk statistik vid Sthlms universitet Ulf G (f 1923).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: P G Ahnfelt, Studentminnen (1963); Alfred G (H8D 14, 1912—13); Allhems sportlex, 2 (1949); G Annerstedt, UU:s hist, 3 (1914); Ernst G (H8D 27, 1925—26); H Gejrot o P Räf, Lärarmatri-keln 1934 (1934); Linköpings hm, 4 (1933), s 201 ff; Lunds hm, 4 (1857); Millqvist; NF:s sportlex, 3 (1940); Oden; B Rose, Grenander (SMoK 3, 1946); Samzelius; H Schiick, Ur gamla papper, 5 (1902), s 108— 111; Setterdahl; G Sjöström, Skånska nationen före af delningarnes tid (1897); Skara hm, 2 (1874); SLII 3:1 (1886), 3:3 (1901); SPG; Städernas allmänna brandstodsbolag 1828—1928 (1928); SvTeknF; M Ulander, Poliskammaren i Norrköping 1825—1925 (1925), s 127; K G Westman, Juris doktorer vid UU 1629—1929 (1929); Örnberg 2 (1886, tr 1885).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Grenander, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13183, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13183
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Grenander, släkter, urn:sbl:13183, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se