Paul Grijs

Född:1510 verksam
Död:1519

Boktryckare


Band 17 (1967-1969), sida 275.

Meriter

Grijs, Paul, boktryckare o borgare i Uppsala, verksam där 1510—19.

Biografi

Kännedomen om G inskränker sig till vad han själv meddelat i slutskrifterna till de arton smärre tryckalster han signerat Uppsala 1510—19. Det omfångsrikaste verket är ett för Uppsala ärkestift tryckt Psalterium (1510). Tre skolböcker, blott bevarade i fragment, har han möjligen själv varit förläggare till, då han i en av dem kallar sig »artis impressorie librarius». Hans flesta produkter är ettbladstryck.

Särskilt intresse tilldrar sig de fyra småskrifter G tryckt på svenska: Lärdom huru man skall lära dö (1514) i sv översättning av Ericus Nicolai från Jean Gersons Ars moriendi; vidare legenderna om kardinal Manfred och om den heliga Anna samt psalmen En rikir man (1515), den senare i historieskrivaren Ericus Olais sv bearbetning av Lucas 14. G har med såväl runor som gotisk halvkursiv inskrivit sin ägarebeteckning på latin i Inc Ups 467: 2. Hans tryckeri var inhyst i ärkedjäknen Ragvaldus Ingemundis hus, och denne har troligen varit domkapitlets inspektor eller föreståndare för tryckeriet.

Författare

Sten G LindbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: S E Bring, Boktryckerierna i Uppsala, 1 (1962), s 11—14; I Collijn, En autograf af P G (Allm sv boktr:fören:s meddel 1907: 1); dens, P G, Uppsalas förste boktryckare 1510—1519 (UUB:s minnesskr 1621—1921, 1921, s 97—138); dens, Sveriges bibliografi intill år 1600, 1 (1934—38); H Schück, Den sv förlagsbokhandelns hist, 1 (1923), s 43—45.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Paul Grijs, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13190, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten G Lindberg), hämtad 2023-03-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13190
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Paul Grijs, urn:sbl:13190, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten G Lindberg), hämtad 2023-03-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se