Grönstedt, släktBand 17 (1967-1969), sida 384.

Biografi

Grönstedt, släkt, härstammande från majoren vid Dalregementet Johan G (1676— 1724), som blev sårad i slaget vid Gadebusch. Han var enligt Gagnefs (Kopp) dödbok född i Småland. I äktenskap med en dtr till prosten Jacob Gezelius blev han far (Dala-Järna A I: 3, p 75, ULA) till auditören Jacob G (1720—1807) i Noret, Leksand (Kopp). Son till honom var bruksinspektoren Johan G (1761—1817) i Limå, Leksand, som blev far till vinhandlaren Johan Daniel G (1806—76).

Denne var från 1819 anställd på Falu källare o från 1824 hos vingrossistfirman Mazer & Co i Sthlm, där han 1830 blev kypare. Efter verksamhet hos firma Michaelson & Co, som köpt Mazer & Co:s vinlager, fick han 1833 burskap som vinskänk. S å övertog han källaren Stiernan i huset Österlånggatan 45, en av Sthlms mest kända vinkällare med anor sedan 1600-talet. 1849 avvecklade G sin verksamhet på Stiernan med anledning av att han 1846 startat en vinhandel utan utskänkning i huset Västerlånggatan 68 (von der Lindeska huset). Denna vinhandel, som 1857 flyttades till Stora Nygatan 31, hade punsch som spe-cialité. G var 1845—67 huvudman för vinskänkssocieteten i Sthlm, från 1850 en av stadens femtio äldste o 1863—67 ledamot av stadsfullmäktige samt suppleant i drätselnämnden. 1865 blev han riddare av Vasaorden, o vid sin död var han en förmögen man. Vinhandeln drevs därefter under namnet J D Grönstedt & Co av W Schuldheis (d 1907), som var gift med en kusindtr till G, o C Hedström (d 1904), senare avlösta av sina söner H Schuldheis o N Hedström. Under de sistnämndas tid växte firman ut till ett stort företag, o filialer öppnades i Lübeck 1908 o i Tavastehus 1911. Efter sin kompanjons död sålde N Hedström 1916 firman till ab Sthlmssystemet, som ombildade den till ab J D Grönstedt & Co. Under denna beteckning drevs firman 1917— 30 av Sthlmssystemets dotterbolag ab Vin-  & Spritcentralen.

G:s son Johan Gustaf Anton G (1845— 1929) började 1874 utge den litterära tidskriften Nu. Johan G betalade ovanligt höga honorar o lyckades förvärva bidrag från framstående författare som V Rydberg, C Snoilsky o C D af Wirsén. Rydberg publicerade där sin bekanta dikt Dexippos, o även den då unge Strindberg medarbetade. Oscar II lät där införa ett poem o tilldelade G 1876 Litteris et artibus. 1877 nedlades tidskriften, som då övertagits av skalden Edvard Bäckström. Den åsyftas sannolikt med »poesiaktiebolaget Då» i Strindbergs Det nya riket (kap Våra idealister). S å uppfördes på K teatern en komedi av G med titeln Också en förlovning, vilken fick ett välvilligt mottagande.

Samtidigt med Nu hade G 1875—77 utgivit det illustrerade månadsbladet Eko o under senare halvåret 1876 den av Bäckström redigerade tidskriften Teater o musik. Kortvariga blev också en rad senare periodiska publikationer. De talrika romaner, noveller o komedier samt kulturhistoriska, gastronomiska o grafologiska arbeten, vilkas författande fyllde G:s liv ända upp till åttioårsåldern, har nu huvudsakligen kuriositetsintresse. Ett visst värde har dock Mina minnen, 1—2 (1918), som innehåller åtskilliga personhistoriska uppgifter.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: K O Bonnier, Bonniers, 4 (1931); S Hadenius o T Nevéus, Majestät i närbild (1960); H Hagar, Sthlms vinhandlare (Guldet i flaskan, 1967); Lundstedt; V Millqvist, Sthlms stadsfullm 1863—1913 (Minnesskr vid Sthlms stadsfullm :s femtioårsjubileum, 1913); H Schuldheis, Några antecknar om vinhandelsfirman J D Grönstedt & Co (1911); W Schuldheis, Anteckn:ar om vinskänks-societeten i Sthlm (1898), s 45; SPG; August Strindbergs brev, 1—2 (1948— 50), 4—5 (1954—56); Åhlén.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Grönstedt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13276, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13276
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Grönstedt, släkt, urn:sbl:13276, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se