Gunhild

Död:efter 1050

Drottning


Band 17 (1967-1969), sida 419.

Meriter

Gunhild, d efter 1050. G m konung Anund Jakob (bd 2) av Sverige, d omkr 1050.

Biografi

Den enda källan för kunskapen om G:s existens är en marginalanteckning i Adams av Bremen på 1070-talet författade Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum, där hon kallas »relicta Anundi». Felaktiga slutsatser av sammanhanget har föranlett flera forskare att uppge, att hon gifte om sig med den danske konungen Sven Estridsson.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Adam von Bremen, Ham-burgische Kirchengeschichte (3 uppl, 1917); S Axelson, Sverige i utländsk annålistik 900 —1400 (1955), s 56; S Bolin, Kring mäster Adams text (Sc 1932), s 230—38; V la Cour, Adam af Bremens Meddelelser om Sven Estridsson (DHT 10:2, 1932—34); dens, G (DBL, 8, 1936).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gunhild, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13305, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13305
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gunhild, urn:sbl:13305, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se