Hilleström, släktBand 19 (1971-1973), sida 75.

Biografi

Hilleström, släkt, härstammande från Helena Ivarsdtr (d 1709, 97 år gammal), som i dödboken för Forsmark, Sth, kallas Helena Leufstadia. Hon torde ha varit dtr till kh Ivar Matthiæ (d 1641) i grannsocknen Österlövsta, Upps, vars son hette Leufstadius. Hennes son kontraktsprosten Ivar H (d 1714) i Väddö, Sth, kallas vid sin inskrivning vid UU 1660 Ivarus Andræ Ström. En annan son, bokhållaren Elias H (d omkr 1712) vid bruket Bredsjö i Hjulsjö, Ör, var sannolikt far till domprosten Andreas H (d 1754) i Gbg, känd först som pietist, sedan som herrnhutare. I äktenskap med en syster till riksrådet frih Fabian Wrede d y blev han far till prosten Fabian H (d 1776) i Kungälv.

Ivar H:s son löjtnant Julius H (d 1718) blev dödligt sårad under Karl XII:s norska fälttåg. En annan son, kontraktsprosten Andreas H (1683—1752) i Väddö, blev far till kh Jakob Erik H (1720—83) i Värmdö, Sth, o till kommissionslantmätaren Lars Henrik H (1735—1813) i Falun. En tredje son, kapten Pehr H (d 1759, 65 år gammal) i Sthlm, som var i rysk fångenskap 1719—22, blev far till professor Pehr H (se nedan). Barn till denne var landskapsmålaren Carl Peter H (f 1759, ej 1760; d 1812) o målarinnan Charlotta Ulrika H (f 1768, ej 1770; d 1835), g m överste J Schürer von Waldheim. Deras brorson sjökapten Pehr Gustaf H (1798—1865) i Härnösand blev far till sjökapten Otto Theodor H (1835— 1919) i Sthlm o skeppsmäklare Magnus H (1837—1902) i Cardiff. En brorson till dem (jfr Rönnow, s 374) blev far till förste intendenten fil lic Gustaf H (f 1911).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Klerckerska saml, KB; borg-rättens bouppt 1700, nr 332, SSA; notarie G Hennings excerpter, Genealog fören, Sthlm; A W Lundbergs genealog saml, LUB.

Å Davidsson, Katalog över sv hand teckn :ar i UUB (1958); Ekstrand; Gbgs hm; E Gustavsson, Väddö sn, 2:1 (1959), s 21 f, 31, 54—59; Lewenhaupt; V Ljungfors, Släkten Hwasser (PHT 1932); N Odenvik, Eric Tol-stadius (1942); O Nordstrandh, Den äldre sv pietismens litt (1951); H Pleijel, Herrn-hutismen i Sydsverige (1925); dens, Karolinsk kyrkofromhet, pietism o herrnhutism 1680—1772 (Sv kyrkans hist, 5, 1935); S Rönnow, Pehr H (1929), s 193 ff, 207, 222 f, 374 f; O Siren, Pehr H d ä (1900), s 1— 10; C Sjöström, Gbgs nation i Lund 1669— 1906 (1907); SKL; Uppsala hm; UUM 1 (1900—11), s 162. — E Klingstedt, Andreas H:s år 1718... utgifna liktal... (1882), särsk s 24; Västerås hm 2 : 1 (1971).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hilleström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13599, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-11-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13599
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hilleström, släkt, urn:sbl:13599, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-11-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se