Holstenius, släktBand 19 (1971-1973), sida 325.

Biografi

Holstenius (Holsten), släkt, härstammande från bergsmannen Holsten Andersson (d omkr 1615) i Kallmora, Norberg, Vm. Hans son Gabriel H (1598—1649) blev efter studier vid tyska universitet lektor i grekiska i Västerås 1625 o var en av biskop J Rudbeckius tre följeslagare vid dennes kyrkovisitation i Balticum 1627. 1630 gifte han sig med en av dennes brorsdöttrar, som han 1648 förvisade från hemmet på grund av hennes otrohet. Efter verksamhet som lektor i etik o politik o teologie lektor i Västerås samt kh i Skerike, Vm, blev H 1637 domprost i Västerås. Under Rudbeckius sjukdom åren närmast före dennes död var H vice biskop. Vid biskopsvalet 1647 placerades han i första förslagsrummet, men vid riksdagen förordade prästeståndet en annan, som blev utnämnd. H deltog i flera riksdagar o skrev vers på grekiska, latin, svenska, tyska o italienska, bl a vid Gustav II Adolfs död. En del av hans arkiv finns i UUB.

Gabriel H:s äldre bror Erik H (1588— 1640) blev 1615 efter studier vid tyska universitet konrektor o 1618 rektor vid Västerås skola. Från 1623 var han även den förste rektorn för det nygrundade gymnasiet där o lektor i fysik. 1626 blev H kh i Stora Skedvi, Kopp, o prost. Han publicerade 1622 Bellum grammaticale, ett försök att i roande form ge kunskap i latinsk grammatik. H deltog i flera riksdagar. Hans son Johan H (1624—85) blev 1659 konrektor o 1660 rektor i Västerås, 1663 lektor i fysik o logik där o 1671 teol lektor samt 1678 kh i Folkärna, Kopp. Han var rdgm 1672. Bröder till honom var kh Kristofer H (1616— 1702) i Kungsåra, Vm, o Gabriel H (1632 —1700), som blev rektor i Västerås 1669, lektor där i logik o fysik 1670 o i teologi 1679. Han blev kh i Mora o prost 1683 samt kh i Hedemora 1691 o deltog i riksdagen 1680. Hans son Elof H (1677—1736) blev prof i teoretisk filosofi i Pernau 1707 o rektor där 1709. Vid ryssarnas anfall 1710 måste H återvända till Sverige. Där blev han 1717 kh i Husby, Kopp, o 1723 kontraktsprost. Hans bror Gabriel Holsten (1680— 1736) blev 1702 med dr i Groningen, tjänstgjorde som fältmedikus vid Karl XII:s armé i Polen o vid Magnus Stenbocks armé, blev fången vid Tönningens kapitulation 1713 o deltog även i det norska fälttåget 1716. Efter sin morbror dr Samuel Skraggenstier-nas död 1718 ärvde han del i hälsobrunnen Sätra i Kila, Vm, o blev intendent vid denna. Från 1724 var han även provinsialmedikus i Västmanland.

Erik o Gabriel H:s bror bergsfogden Anders Holstensson (d 1656) i Kallmora var far till Erik H (1622—69), som blev magister i Dorpat 1647 o prof i hebreiska o grekiska där 1650. Vid det ryska anfallet 1656 återvände H till Sverige. Där blev han 1659 vice pastor o 1665 kh i Husby. Vid tillsättningen av biskop i Västerås 1664 hade H uppförts i första förslagsrummet, men en annan utnämndes. Äldre bror till honom var Jonas H (d 1678, 63 år), som blev rektor i Falun 1654, lektor i Västerås i logik o fysik 1655 o i teologi 1663. Han efterträdde brodern som kh i Husby 1670. Hans son Georg H (1656—95) blev lektor i Västerås i historia o poesi 1687 o i logik o fysik 1690 samt kh i Norrbärke, Kopp, 1691. En bror till Jonas o Erik H var far till kh Jonas H (1657—1713) i Odensvi, Vm.

Erik o Gabriel H:s samt Anders Holstenssons systerson (Gjörwell) häradsdomaren Holsten Henniksson (1647—1722) i Västra Djupkärra, Norberg, var far till kh Olof H (1678—1761) i Björksta, Vm. Söner till denne var Olof Holsten (1712—41), som blev med dr i Kiel 1739, postmästaren o vice borgmästaren i Enköping Lars Holsten (1713 —62) o eo lantmätaren Georg Gustaf Holsten (t 1783). Brorson till Olof H var kh Per H (1694—1756) i Lillhärad, Vm.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, Älvsborgs lösen 1613, vol 45 B, häfte VII, f 150 v, RA.

J Bergman, Univ i Dorpat under den sv tiden (1932), s 48, 148; G A Brolén, Bidr till Vesterås lärov:s hist, 1 (1893), s 3 f, 34 f; Ekstrand; G C Gjörwell, Biographica Sveo-Gothica (1768), s 51—61; Grape; B R Hall, Vid Gustaf II Adolfs bår (1910), s 5, 48; dens, Johannes Rudbeckius, 1 (1911); K-G Hildebrand, Falu stads hist till år 1687, 1—2 (1946); H Holmquist, Sv kyrkan under Gustav II Adolf (Sv kyrkans hist, 4:1, 1938); A[le]x[i]s KJarlinder], Mäster Eric (Holste-nius), Sveriges förste gymnasierektor (Arosia-na, 3, 1917); PrRP 1—4 (1949—62); Samuel Olai, Een eenfalligh jordefärdzpredikan öffuer . . . M Erici Holstenii ... lijk (1642); SLH 1:1 (1822); Smederna Forsell i Fa-gersta, släkten H o Åldermansgården (Hembygdsvännen, 6, 1930, s 102); P Tersmeden, Sätra brunns krönika 1700—1915 (1916); P VVieselgren, Sveriges sköna litt, 1 (2 uppl, 1846), 3 (1835); Västerås hm, 1—3 (1843— 46), 2 : 1 (1971); Västmanlands-Dala nations album (1931—65), s 9, 12, 15, 27, 41, 164, 167, 191, 196 f, 215 f, 273 f, 293 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Holstenius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13785, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-12-11.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13785
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Holstenius, släkt, urn:sbl:13785, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-12-11.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se