Holtermann, släktBand 19 (1971-1973), sida 330.

Biografi

Holtermann, släkt, härstammande från en Coert H i Rotenburg vid Bremen, vars son Henrik H (1650—1730) flyttade till Bergen 1673 o fick burskap där 1676. Dennes sonson kommerserådet Hans H (f omkr 1709, d 1781), som var gm en dtr till trondheimsbiskopen Eiler Hagerup, köpte de bekanta herresätena Giske o Östråt, av vilka det senare ärvdes av hans ättlingar ända till 1873. Han var farfars far till generalmajoren o kommendanten på Akershus Eiler Christian H (1843—1927) o farfars farfar till prof Carl Ludvig H (1866—1923) i Berlin, känd som botanist.

Morbror till Eiler Christian H o farbror till Carl Ludvig H var förste hovmarskalken vid norska hovstaten Marcus Höijer H (1826 —80), som följde kronprins Gustav på hans utrikes resa 1878. I äktenskap med en dtr till kabinettskammarherren friherre Johan Clas Fleming (bd 16) var han far till Oscar Claes Fleming H (1859—1932). Oscar H blev ryttmästare vid livg till häst 1895, adjutant hos Oscar II 1897, kammarherre hos hertigen av Västergötland 1902, kabinettskammarherre hos Oscar II 1904 o major i armén 1919. Han blev känd som ledare av Sthlms frivilliga ordnings- o skyddskår, vilken under storstrejken 1909 organiserades för att utföra vissa nödvändiga transporter o vakthållning m m o omfattade nära 1400 personer. H var också ordf o vice ordf i en rad affärsföretag samt ordf i Sv seglarförbundet 1909—22 o i KSSS 1910—25. Han var far till målaren o tecknaren Reinhold Oscar Christian H (1899—1960). Reinhold H:s första hustru var målarinnan Maja Bergh-H (f 1899), dtr till målaren o överintendenten Richard Bergh (bd 3).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: K Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige, 2 (1963); E Edholm, Från Carl XV :s dagar (2 uppl, 1906), s 151, 272; S H Finne-Gronn, Slaegtebogsoptegnelser om Fa-milien H (Personalhist Tidsskr, 4 Raekke, 3 Bind, 1900); K Hildebrand, Gustav V som människa o regent, 1 (1945); J Holmboe, Carl Ludvig H (Norsk biogr leksikon, 6, 1934); O Holtermann, Slsegtsbog for Familjen H (1902); G Magnusson, Socialdemokratien i Sverige, 2 (1921); NF :s sportlex, 4 (1941); T P[almér], Reinhold Oscar Christian H (SKL 3, 1957); Redogörelse för lockouterna o storstrejken, 1 (1910), s 190; L H Ree o F B Wallem, 0straat (1916), s 82; B Schil-ler, Storstrejken 1909 (1967); F Sinding-Lar-sen, Eiler Christian H (Norsk biogr leksikon, 6, 1934); SMoK; H K Steffens, Norske skegter 1915 (1915); Sv släktkal 1930 (1929); 0steraat. Gaardens Historie og dens Eiere (1901), s 37—47. — [S Karling,] Reinhold H (Meddel från FrKA 1961).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Holtermann, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13791, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13791
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Holtermann, släkt, urn:sbl:13791, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se