Huldt (Hult), släktBand 19 (1971-1973), sida 435.

Biografi

Huldt (Hult), släkt, härstammande från skräddaren Erland Persson Hult (d 1721) i Sthlm. Hans son Gustaf Hult (1685— 1740) deltog i slaget vid Helsingborg 1710, striden på Rügen 1715 o belägringen av Fredrikshald 1718 samt blev 1717 kapten vid Kalmar regemente. En annan son, Erland Hult (d 1765), deltog i norska fälttåget 1718 o försvaret av Eda skans 1719 samt fick löjtnants avsked 1742. Hans svärmor tillhörde den småländska lågadeln, o genom hustruns arv efter henne kom han i besittning av gården Ishult med torpet Grönlid i Tuna, Kalm. Det senare gjordes till herrgård o kom att ägas av deras ättlingar till början av 1800-talet. Hans äldste son, överjägmästaren i Kalmar län Carl Fredrik H (1726—87), adlades 1762 med namnet Hultenheim. En annan son, bankokommissarien Anders Georg H (1731—94), var far till kofferdiskepparen Carl Gustaf H (1778—1839) i Sthlm, som var rdgm 1823.

Carl Fredrik Hultenheims o Anders Georg H:s yngre bror, jägmästaren Christopher H (1737—94) på Grönlid, var far till kh Christopher Reinhold H (1772—1812) i Gamleby, Kalm. Dennes son Christopher H (1800—32) blev 1825 borgmästare i Umeå. Han var far till auditören Christofer Nathanael H (1827—91), vilken var ordf i Umeå stadsfullmäktige o Vb:s landsting samt 1884 —85 rdgm i FK. Dennes bror, kommissionslantmätaren Carl Hampus H (1833—94), som var ledamot av Umeå stadsfullmäktige, var far till justeraren Hampus Gustaf Kristofer Hampusson H (1866—1947) i Malmö. Han var redaktör för Föreningens för skidlöpningens främjande årsskrift På skidor 1913—22 o hopbragte samlingar av lapska slöjdalster, nu i Västerbottens museum i Umeå o Nordiska museet.

Borgmästaren Christopher H:s bror assessor Hampus H (1804—67), som 1864—65 grundade Vesterbottens enskilda bank, var far till lektorn vid Sjökrigsskolan Hampus Reinhold H (1838—1917). Hampus H, som blivit fil dr 1866 på en avhandling om kejsar Tiberius, publicerade 1500-talshandlingar ur Vatikanarkivet i KÄ 1903—04. Avskrifter o ant:ar av honom ur bl a detta arkiv finns i UUB o RA. Brorsöner till honom var direktörerna Herman Gunnar H (1866 —1954), Gustaf Christopher H (1870— 1955), Kristoffer Andreas H (se nedan) o Sven Hampus H (1873—1945). Den sistnämnde var far till överläkaren vid Dande-ryds sjukhus infektionsklinik Sven Olof Hampus H (1903—65) o Gustaf H till rektorn för Konstfackskolan arkitekt Åke H (f 1910).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Finansdep:s konseljakter 3 mars 1865, nr 9, Meritlistor: Armén, vol 13: Kalmar reg 1736, f 221v—22, o 1739, An-sökn:ar o meritfört:ar: Arméen, vol H 6: 2, Genealogica, vol 176, KK:s byteskontors arkiv F 111:204, p 86, 145 f, 158, 203—08, 213 f, RA; magistratens registratur 1694: 295, civilakt 1710, nr 31, SS A.

Ekstrand; G Hafström, K sjökrigsskolan 1867—1942, 2 (1942); N Hammarskjöld, Ätten Hammarskjöld (1915); Hampus Reinhold H (HT 1917, s 228); E A H Iacobi, Något om våra gamla lärare (K sjökrigsskolan 1867—1942, 1, 1942), s 215; Lewenhaupt; Linköpings hm, 4 (1933), s 123; E Manker, Hampus H:son H död (SvD 5 maj 1947); Matr över styr :medlemmar, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinst 1848—1932 (1932); Millqvist; E Modin o E N Söderberg, Matr öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595—1889 (1890); MRA 1897— 1900 (1901), s 200, 1901—05 (1906), s 208; Nya släktföreningar: H (Medlemsblad 39 för Genealog fören, 1945); Oden; F Rudelius, Kalmar reg :s personhist 1623—1927, 1 (1952); Samzelius; SMoK; SPG; B Steckzén, Umeå stads hist 1588—1888 (1922), s 388, 397; Sv läkare (1959); Sv släktkal 1950; Ö Tigerstedt, Kavalkad (Fagerstabrukens hist, 4, 1957); O Wichman, Sven H död (SvD 28 mars 1945); G Widström, Sven H död (SvD 5 okt 1965); Örnberg 4. — V Svensk, Rånäs (Hundare o skeppslag, 5, 1943), s 101.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Huldt (Hult), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13854, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13854
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Huldt (Hult), släkt, urn:sbl:13854, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se