Hwasser, släktBand 19 (1971-1973), sida 512.

Biografi

Hwasser, släkt, härstammande från Börje Larsson Hwass (d 1686), som var häradsskrivare i Oxie, Skytts o Bara hd, Malm, 1661—80 o blev extra rådman i Malmö 1681. Han räknade sig som "svensk", vilket väl betyder att han ej var född i Skåne. Av hans två söner, som båda hette Lars, var handlanden Lars H (d 1699) i Malmö far till häradshövdingen i Bullaren m m i Bohuslän Börje H (d 1779). Släktgrenen utdog på manssidan 1914.

Den yngre Lars H (d 1716) var häradshövding i Gamla Norberg m m, Vm, o farfar till kontraktsprosten Lars Adolph H (1744—1824) i Romfartuna, Vm. Söner till denne var prof Israel H (H 1) o Gabriel H (1788—1864), som blev kh i Stora Skedvi, Kopp, 1820, prost 1823, domprost i Västerås 1841, kh i Leksand 1850 o kontraktsprost 1852 samt var rdgm 1828—45. En halvbror till dem var Adolph Leonard H (1803—50), som blev med dr i Lund 1834 o doc i praktisk medicin o stadsläkare i Karlskrona 1836 samt var bataljonsläkare vid Värmlands fältjägarereg 1838—48.

En helbror till Gabriel o Israel H var far till hovkamreraren Daniel H (H 2), g m skådespelerskan Ebba Charlotta Elisa (Elise) H, f Jacobson (H 3). Dtr till dem var skådespelerskan Anna Maria Elisabeth (Anna Lisa) H-Engelbrecht (1861—1918), g m skådespelaren Edmund Wilhelm (William) Isidor Engelbrecht (bd 13).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, RA.

A Erlandsson, Skånska generalguvernementet 1658—93 o dess arkiv (1967); V Ljungfors, Släkten H (PHT 1932); Lags o doms; Lunds hm, 4 (1858); C Sjöström, Skånska nationen före af delningarnes tid (1897); SKL; SLH 1:4—5 (1835—53); SMoK; Sv släktkal 1943; Västerås hm 1—3 (1843— 46), N F 1800—80, 1—2 (1880—81).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hwasser, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13911, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13911
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hwasser, släkt, urn:sbl:13911, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se