Hylander, släktBand 19 (1971-1973), sida 535.

Biografi

Hylander, släkter.

1 Hemmansägaren Anders Andersson (1821—1915), som var född i Bjärlanda, Magra, Älvsb, o en tid bodde i Påvelstorp, Hyringa, Skar, var far till kh August H (1852—1935) i Simtuna, Vm. Sonson till denne är lagmannen Per H (f 1922). August H:s bror överläraren Johan H (1855— 1907) i Norrköping var far till prof Nils H (se nedan). Dennes äldre halvbror bergsingenjör Erik H (1895—1946) var medlem av redaktionen för Bonniers konversationslexikon 1921—29, biträdande redaktör i Teknisk tidskrift 1929—37 (redaktionssekr från 1935), medlem av Nordisk familjeboks redaktion o granskningsnämnd 1934—39, sekreterare i Statens industrikommission 1939—46 o chef för Höganäs-Billesholms ab:s informationsavdelning 1946. 1937 utgav han tillsammans med G Indebetou den biografiska matrikeln SvTeknF, o 1938—44 var han redaktör för Sancte Örjens gilles årsbok MHoF. 1940 publicerade H diktsamlingen Den förtrollade trädgården. Bröder till Erik o Nils H är fd VD i ab Zander & Ingeström civilingenjör Hans H (f 1892) o fd biskopen i Luleå stift Ivar H (f 1900).

2 Åbon Johannes Nilsson i Pålstorp, Raus, Malm, var far till Nils H (1861—1929), som var missionär i Ostafrika 1890—96, bl a i Harrar i Abessinien från 1893, o därefter biträdande sekreterare för Evangeliska fosterlandsstiftelsens yttre mission samt redaktör för dess tidning Missionstidning-Budbäraren. Bland hans skrifter märks Morgonljus (1917; ny uppl 1918), som är en redogörelse för Evangeliska fosterlands- stiftelsens afrikamission 1865—1916, o Johannes uppenbarelse (1920) samt hans självbiografiska anteckningar intill år 1890, utg i Efterlämnade skrifter, 1 (1929). I ms efterlämnade H en grammatik för gallaspråket o ett lexikon för översättning från sv till detta språk, båda hos hans son, den tidigare i Abessinien verksamme läkaren Fride H (f 1898). Nils H var också far till kh Karl Samuel H (1902—69) i Malexander, Ög, o den som författare verksamme läroverksadjunkten Tofte H (f 1905).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Brev från biskop Ivar H till SBL, särsk 1 juli 1969, SBL.

Evang fosterlands-stiftelsen genom 75 år, 1 (1931), s 126 f; H B Hammar, Evang fosterlands-stiftelsens ost-afrikanska mission 1865—1900 (1901); Ivar H, August H (Linköpings stifts julbok 1935); G Indebetou, Erik H (Dödsrunor utg av Sancte Örjens gille, 3, 1941—47); G Johansson, Erik H in mem (SvD 2 dec 1946); I Larsson, August H (Julhälsn till förs:arna i ärkest 1935); H Th Ohlsson, Biogr matr över sv kyrkans prästerskap (1934); G Pontén, August H (Prot o handhar rör prästmötet i Uppsala 1941, 1942, s 215 ff); N Rodén, Johannelunds missionsinstitut genom 75 år (1938); SMoK; Sv folkrörelser, 2 (1937); Sv förf:lex 1900— 40, 1 (1942), 1941—50 (1953), 1951—55 (1959); SvTeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hylander, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13923, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13923
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hylander, släkt, urn:sbl:13923, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se