Höckert, släktBand 19 (1971-1973), sida 656.

Biografi

Höckert, släkt, härstammande från Fallentin skräddare (d 1642), som var född i Westfalen (Braad), avlade borgared i Söderköping 1589, kallas H från 1615 o blev rådman 1619. Hans son Jöns Fallentinsson (d 1662) var borgmästare i Söderköping 1638—45 o 1648—60 samt rdgm 1643, 1649 o 1650. Dennes son, kontrollören vid järnvågen i Sthlm Fallentin H (d trol 1691), var far till guldsmeden Johan H (f 1666) i London o linkrämaren Herman H (1672—1717) i Sthlm. I äktenskap med en moster till kommerseråden Anders o Thomas Plomgren var den senare far till järnkrämaren Herman H (1698—1735) o perukmakaren Carl H (1707 —84), båda i Sthlm. Son till den sistnämnde var kommerserådet Herman H (1751— 1835), som representerade staden Vasa vid Borgå lantdag 1809. Bland dennes sonsöner var generaltulldirektören o statsrådet Herman Peter H (1824—91) o dennes kusin ombudsmannen vid Finska brandstodsbolaget för landet Herman Victor H (1825—87), vilken testamenterade största delen av sin förmögenhet till SLF.

Skomakaren Johan H (d 1667) i Söderköping, som sannolikt (Hellerström 1959) var äldre halvbror till Jöns Fallentinsson, var farfarsfar till slottsfogden o rådmannen Valentin H (1712—81) i Jönköping. Dennes sonson handlanden Gustaf Adolph H (1777 —1835) i Jönköping köpte herrgården Björneberg i Järstorp, Jönk, o var far till prof Johan Fredrik H (se nedan). Adolf Fredrik H:s äldre bror Lars H (1745—1823) var extra rådman i Helsingborg o far till tullöveruppsyningsmannen Gustaf Adolf H (1801—37) i Malmö. Söner till denne var fängelsedirektörerna Lorentz Magnus H (1825—70) i Landskrona o Carl Gustaf Julius H (1826—72) i Östersund. Lorentz Magnus H var far till den som tidningskorrespondent bekante apotekaren Bruno Carl Emil H (1861—1928) i Hartford, Connecticut, USA. Släktgrenen fortlever i USA med dennes söner, som från mödernet antagit släktnamnet Rylander, i Sverige endast med Bruno H:s brorsdtr, g m fd Volvochefen G Engellau.

Utan samband med denna släkt var Robert Gerhard H (1868—1939). Han hade upptagit namnet efter sin morfar, som var från Karlskrona o ursprungligen hette Höök. Robert H blev fil lic 1905, befordrades vid riksdagsbiblioteket till förste bibliotekarie 1921, blev fil dr 1926 o var överbibliotekarie vid riksdagsbiblioteket 1932—35. Förutom avhandlingen Voluspá o vanakulten, 1—2 (1926—30), publicerade han bl a Viktor Rydbergs Filosofiska föreläsningar 1876— 78 (1900—01) o densammes Kulturhistoriska föreläsningar 1884—88 (1903—06) samt Register till riksdagens protokoll med bihang 1921—30, 1—2 (1933).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O Kugelberg, Slägtant:ar, ser 1, del 3, KB; Westinska saml, vol 609 (G H Braad, Ostrogothia literata, 1—2), p 249, UUB.

A Bergholm, Sukukirja, 1—2 (1901); BorgRP före frihetst (1933); FBH; Förhandkar o uppsatser, 3 (SSLF 9, 1888): Förhandlar, s 13—16, 18, 28, 34, 4 (SSLF 13, 1889): Förhandhar, s 17—20; P E Gadd, Släktkal, 3 (1960); K Hedman, Borgmästare o rådmän i Wasa 1610—1925 (GSFA 1925), s 164, 180 f; E Hellerström, Johan Fredrik H:s släktförhållanden (Norrköpings mus:s årsber 1951); dens, Antavla för syskonen Hellerström från Marielund (SoH 1954); dens, Släkten H från Westfalen (SoH 1959); E W Olson, History of the Swedes of Illinois, 1 (1908); Robert H död (NTBB 1939); Setterdahl; E Skarstedt, Våra pennfäktare (1897); dens, Pennfäktare (1930); Slott o herresäten i Sverige. Småland jämte Öland o Gotland (1971), s 23, 26; Sursillin suku (1971); F Wernstedt, Järnkrämare i Sthlm 1651—1890 (1935); L Zielfelt, L'Eclair — Charpentier — Plomgren (Medlemsblad 47 för Genealog fören, 1948), s 32 f, 42.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Höckert, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14002, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14002
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Höckert, släkt, urn:sbl:14002, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se