Höök, släkterBand 19 (1971-1973), sida 746.

Biografi

Höök, släkter.

1 Kh:arna Sveno Nicolai H (d 1711) i Nöbbele, Kron, o Carolus Nicolai H (d 1695) i Ryssby, Kron, uppges ha varit söner till en snickare i Växjö, vars far skall ha varit från Hökhult i Pjätteryd, Kron. Den förres son Gabriel H (1698—1769) var en tid Carl v Linnés informator o blev senare gift med en syster till denne o kh i Virestad, Kron. Hans son Sven Niklas H (1731—87) blev student i Lund 1756 o i Uppsala 1765 men hade ingen framgång i studierna utan kom att försörja sig som porträttmålare. På Linnés Hammarby finns av honom bl a ett självporträtt (oljemålning), en teckning i svartkrita av Linnés hustru o pastellmålningar av Linnés döttrar.

2 Gästgivaren Anders H (d 1697) i Ålem, Kalm, var farfar till Lars H (1698 —1759) som blev kh i Persnäs, Kalm, 1735, kontraktsprost 1745 o kh i Åby, Kalm, 1752. Hans sonson dekorationsmålaren Johan H (1780—1850) i Sthlm var far till komministern i Adolf Fredriks förs i Sthlm Carl Erik H (1821—83) som efterlämnat anteckningar till Sthlms herdaminne (I 42: 1 —2, KB). Dennes brorson Carl Robert H (1848—1927) utexaminerades från Alnarps lantbruksinstitut 1871, ägde säteriet Edeby i Rasbokil, Upps, från 1873, var ordf i Vaksala o Rasbo hushållningsnämnd 1883 —88 o 1890—1911, blev kommunalordf i Rasbokil 1887 o landstingsman 1892 samt var rdgm i AK 1903—05. Carl H:s son bergsingenjör Carl Robert H (1884—1951) var 1911—20 gruvingenjör o gruvchef vid Ljusne-Woxna ab:s mfl gruvor, 1921—29 2:e gruvingenjör vid Luossavaara-Kiirunavaara ab o 1929—48 ingenjör för anrikning o sovring vid samma bolags förvaltning i Malmberget, där han särskilt gjorde en insats för fosfatutvinningen under andra världskrigets avspärrning. Robert H var far till prof i medicinsk rehabilitering i Gbg Olle H (f 1918).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: S Andersson, Alnarps matr (1935); S E Bring, Uppsala läns k hus-hålln:sällsk 1815—1915, 1 (1915); H G[ran-felt], Carl Robert H in memoriam (SvD 16 dec 1951); Kalmar hm, 2 (1947); Kalmar nations matr 1663—1863 (1926—51); V La-gus, Åbo akad:s studentmatr, 1 (1891) ; C Sjöström, Smålands nation i Lund 1668—1921 (1922); SKL; SPG; Sthlms hm; Sv släktkal 1962; SvTeknF; T Tullberg, Linnés Hammarby (SLSÅ, 1, 1918), s 52, 57; G Virde-stam, Småländska gestalter (1930); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1 (1894), s 306; Vita Caroli Linnaei (1957); Växjö hm, 2—4, 8 (1927—34).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Höök, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14065, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14065
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Höök, släkter, urn:sbl:14065, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se