C D Govert Indebetou

Född:1875-02-18 – Östra Vingåkers församling, Södermanlands län (på Forssa bruk)
Död:1955-07-26 – Östra Vingåkers församling, Södermanlands län (på Mörkhulta)

Affärsman, Kulturhistoriker, Personhistoriker


Band 19 (1971-1973), sida 777.

Meriter

2 Indebetou, Carl Daniel Govert, sonson till I 1, f 18 febr 1875 på Forssa bruk, Ö Vingåker, Söd, d 26 juli 1955 på Mörkhulta, ibid. Föräldrar: direktören Johan Govert I o Hilda Elisabeth Strandberg. Elev vid h a l i Nyköping 84—92, anställd på morbrodern fondmäklaren Georg Strandbergs kontor i Sthlm 15 febr 92, led av styr för ab Carl o Daniel I från 00, skattmäst i Botaniska sällsk 05—09, styrled o dir i ab G Strandberg 06—46, skattmäst i Sv botaniska fören 07—12, led av red:utskottet för PHT 07—12, ordf i Sv fondhandlarfören 19—34, led av styr för Personhist samf 19—43 (skattmäst 20—43), för Stockholms fondbörs 20— 35, fullm i Sthlms handelskammare 20—46, led av PS:s förvaltn:utsk från 21, verkst led av dir för Hallwylska museet från 30, led av styr för Sthlms stads sparbank 31—46, styrled o skattmäst i Samf för SBL:s utgivande 37—46, led av styr för Sthlms stads brandstodsbol 40—46. — LSkS 42.

G 23 sept 01 i Eskilstuna m Hildegard Charlotta Aspelin, f 3 okt 76 på Nyfors i Malingsbo, Kopp, dtr till disp Knut Oscar A o Clara Holmberg.

Biografi

Govert I har gjort sig mest känd som o matrikelförfattare. Hans tidigaste genealogiska monografier är uppsatsen 1904 om hustruns släkt och andra släkter med samma namn samt en skrift 1911 om hans farfars morfars samtliga ättlingar. Viktigare ur mera allmän synvinkel är I:s uppsats Om källorna vid släktforskning (PHT 1907), den första moderna handledningen av detta slag. Hans matriklar över flera bergsskolors elever (1919, 1931 och 1949) och den särskilt kända om Sv Teknologföreningen 1861—1936 (tills med E Hylander) utmärkes av minutiös noggrannhet och pålitlighet. Mindre bekanta är till följd av sin lokala karaktär I:s monografier om ett par södermanländska banker, vilka också innehåller små matriklar. I PHT publicerade han en rad recensioner, som kompletterar bilden av hans kapacitet och intressen.

I:s andra hobby var botaniken. Förutom ett par småskrifter kan här nämnas hans verksamhet i den 1902 tillsatta kommitté som 1914 publicerade verket Stockholmstraktens växter.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

I:s genealog saml:ar m m på Mörkhulta utom 9 kapslar om Södermanland-Närkes nation i Uppsala (jfr Samzelius), som han donerat dit 1952, o som 1959 deponerades i UUB (signa U 1000 h: 1—6 o U 1006 g: 1-3).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Slägterna Aspelin från Småland. Anteckningar. Sthlm 1904. 41 s, 8 pl. [Ur PHT 1903; duplic uppl 1929.] — Fredriksdals porslinsfabrik (Svenska slöjdföreningens tidskrift, årg 1, 1905, Sthlm, 4:o, [tredje kvartalet,] s 4—9). — Slättö-sand (Fauna och flora, populär tidskr för biologi, årg 1, 1906, Upps..., s 269 f). — Petrus Arosenius' stamträd. Upprättadt år 1911. Sthlm 1911. 44 s. —o[Tal] (T H[ellströ]m (undert), Släktmötet på Skansen den 13 maj 1911, Sthlm 1911, s 12—15). — Alfångsten vid Forsa och Noors skattlagda ålfiske i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, 1796—1912 (Svenskt fiskeri-tidskrift, årg 22, 1913, Upps..., s 78—83). — Stockholmstraktens växter. Förteckning över faneroga-mer och kärlkryptogamer med fyndorter och frekvensuppgifter utg av Botaniska sällskapet i Stockholm genom . . . Sthlm 1914. LXI, 217 s, 1 karta. (Tills med Gunnar Andersson, J Berggren, J W Hamner o N Sylvén.) 2. uppl 1937. CXXIII, 364 s, 1 karta. (Red E Almquist o E Asplund.) —¦ Ornäsbjörken i Skedevi, Östergötland (Svensk botanisk tidskrift, bd 12, 1918, Sthlm [1918—19], s 132). — Bergshögskolans elever under dess första 100-årsperiod. Porträtt och biografier. Sthlm (tr Upps) 1919. 4:o. 389 s. — Svenska aktiebrev före år 1880. Utg med anslag från Svenska fondhandlareföreningen. Sthlm 1925. 36 s, 24 pl-bl. (Föreningen för svensk kulturhistoria, Böcker, n:o 7.) — Oppunda härads sparbank. Sjuttiofem-årsskrift 1850 + 8 maj+ 1925. Enligt styrelsens uppdrag utarb. Göteborg 1925. 112 s, 14 pl-bl. — Ett aktiebrev från 1728 [meddelat] (Rig . . .Föreningen för svensk kulturhistoria, tidskrift, bd 9, 1926, Sthlm, 4:o, s 89 f). — Gustaf Adolf Engman, en sörmländsk målare under 1800-talets förra hälft (ibid, 10, 1927, s 127—138; tillägg i bd 15, 1932, tr 1933, s 132—134). — Bergsskolans i Filipstad elever 1830—1930. Biografisk matrikel på uppdrag av Bergsskolans direktion utg. Sthlm 1931. 6, 307 s. — Vingåkers sparbank 1836—1936. Minnesskrift enligt styrelsens uppdrag utarb. Sthlm 1936. 141 s, 15 pl-bl, 6 tab, 1 karta. •— Svenska tek-nologföreningen 1861—1936. Biografier. D 1—2. Sthlm (tr Lund) 1937. XII, 1579 s. (Tills med E Hylander.) — Det Hulpherska hemmet i Västerås. Några meddelanden (Rig, tidskr utg av Fören för sv kulturhist, årg 23, 1940, s 151—154). — Harald Otto Indebetou * 1846, t 1902 (Sörmlandsbygden, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok, årg 17, 1948, Nyköping, s 67—70). — Bergsskolans i Falun lärare och elever 1871— 1930 utg av Föreningen Bergskamraterna. Filipstad 1949. 250 s. [Föret.] — Maexmontan [medd] (Genos . . . Tidskr utg av Genealogiska samfundet i Finland, årg 22, 1951, Hfors 1952, s 17—19). — Bidrag i PHT 1903, 1906—1909, 1914, 1923, 1925, 1928, 1939/40, 1948, Sthlm 1904—49, o i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1903—1919, Sthlm. Granskat och/eller medverkat i: K A Kson Leijonhufvud, Ny svensk släktbok, 19[01—] 06, 871, IV s, A Levertin mfl, Sveriges apotekarehistoria . .., bd 1—4, 1910—27, 2365, 36 s, G Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor 1—9, 1925—36, XIV, 829, X, 885, X, 796, X, 782, X, 791, X, 777, X, 797, X, 842, X, 789 s, S Ambrosiani, Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige, Sthlm 19[19—]23, V, 390 s (Föreningen för sv kulturhist, Böcker, 1), dens, Forssa pappersbruk i Södermanland (Svensk pappers-tidning, årg 34, 1931, Sthlm, 4:o, s 465—468), Sveriges adelskalender 1910— 1955, Svenska släktkalendern 1912—1950, Vem är det? 1912—1955; allt Sthlm.

Utgivit: C G Indebetou, Resejournal 1824 (Blad för bergshandteringens vänner [inom Örebro län], bd 13, Örebro 1910—12, s 484 —505); J Gederstedt, Dag-bok öfver en resa igenom en del af Södermanland, Wästman-land och Dalarna, i junii månad år 1795. Återgiven (MHoF, 18, 1949—1950, Sthlm 1951, s 65—88).

Källor och litteratur

Källor o litt: S Algott, Bidr till Sthlms fondbörs hist (Sthlms fondbörs 100 år, 1963), s 157, 240, 248; H Carlborg, G I (Dödsrunor utg av Sancte Örjens gille, 6, 1956— 61); B Hildebrand, Biografisk historiografi o SBL (PHT 1939—40), s 193; dens, G I (PHT 1943); dens, Handbok i släkt- o per-sonforskn (1961), s 288, 306; Krok; C Malmström, G I (Sv botanisk tidskr, 55, 1961); O Norbeck, G I 70 år (SvD 18 febr 1945); Redogörelse för h a 1 i Nyköping under läsåret 1892—93 (1893), s 41; J L:son Samze-lius, Nationsmatriklarna före 1805 (Söder-manland-Nerikes nation. Majhälsning till landsmännen, 25, 1952); W G Stiernstedt, Ett halvsekel. Ant:ar o personhist minnesbilder omkr Sthlms handelskammare 1902—52 (1952); [G] W[ijkmar]k, G I död (SvD 28 iuli 1955).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C D Govert Indebetou, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14098, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2020-07-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14098
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C D Govert Indebetou, urn:sbl:14098, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2020-07-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se