Finne, släkterBand 16 (1964-1966), sida 49.

Biografi

Finne, frälsesläkter. Beteckningen finne, som ursprungligen avsåg de finskspråkiga innevånarna i det nuvarande Egentliga Finland, fick från slutet av 1300-talet allt oftare en utvidgad betydelse av person från Finland, särskilt använd utom landet. Den tilldelades som binamn personer från Finland, som vistades i Sverige. Någon enstaka frälseman behöll binamnet efter återkomsten till Finland. Oberoende härav har tvenne finländska, sinsemellan befryndade frälsesläkter med större eller mindre rätt av genealogerna tilldelats namnet Finne. Den första av dessa härstammar från fogden, senare häradshövdingen Sten Henriksson, som 1455 av Karl Knutsson tilldelades frälse med ett renhuvud i vapnet (ibland nyttjas därför om honom namnet Renhuvud). Hans son riksrådet och lagmannen i Norrfinne lagsaga Henrik Stensson, nämnd 1490—1522, slöt ätten, då han 1522 avrättades på Åbo slott. — Den senare ätten härstammar från riksrådets halvsyster Ingrid Stensdotter (dotter till Anna Gödekesdotter Fincke, jfr ovan s 30), g m en Henrik Finne från Tavastland. Deras son häradshövdingen Sten Henriksson d y (nämnd 1529— 39), som förde samma vapen, slöt ätten på manssidan.

Författare

Eric AnthoniSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Genealogica variorum i avskr i Hausens saml, FRA. — E Anthoni, Sten Henrikssons häradshövdingebrev för Pikis härad (FHT 1950); dens, Finckeätternas äldsta släktled (ibid 1951); dens, Måns Nilssons till Ahtis släktförbindelser (ibid 1957); Ram-say (1909—16).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Finne, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14140, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Anthoni), hämtad 2019-06-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14140
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Finne, släkter, urn:sbl:14140, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Anthoni), hämtad 2019-06-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se