M P Emil Flensburg

Född:1843-07-12 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1919-11-25 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län

Affärsman


Band 16 (1964-1966), sida 177.

Meriter

6 Flensburg, Mathias Peter Emil, son till F 2 i hans 2:a g, f 12 juli 1843 i Malmö (Petri), d 25 nov 1919 där (ibid). Elev vid herrnhutarnas skola i Christiansfeld i Slesvig 1855–57, elev vid Malmö tekn skola 1857–60, utbildades för handelsyrket i familjefirman i Malmö, därefter å utländska kontor (Köpenhamn, Amsterdam, London) 1861–65, prokurist för M Flensburgs Söner 1867–71, egen firma 1871, övertog i familjebolag 1875 även sin farbror Oscar F:s (F 4) i Gävle affärsföretag, led av Sparbanken Bikupans styr från 1873, led av stadsfullm i Malmö 3 april 1880–11 april 1885, led av drätselkammaren (kassaförvaltare 1886–1900), led av styr för Malmö börsfören 1880–1908 (sekr 1902–06, ordf 1907–08), led av Malmö Handels- o sjöfartsnämnd 1881–1905 (ordf 1901–05), led av styr för Malmö navigationsskola 1882–1907, led av styr för Skånska inteckn:s ab 1885–1905 (ordf 1895–1905), ordf i styr för konstindustriella metallutställn i Malmö 1904, preussisk v konsul 1867–68, nederländsk v konsul 1888. – RVO 1888, RDDO s å.

G 28 april 1871 i Lund (Domk) m Lovisa (Louise) Christina Petronella Pihl, f 2 nov 1847 i Husie (Malm), d 25 jan 1922 i Malmö (Petri), dtr av prebendekomministern Mårten Wilhelm P o Sofia Josefina Hellstenius.

Biografi

Enligt en sedvänja, som på 1850-talet och fram till 1864 års dansk-tyska krig gärna iakttogs i de äldre köpmansfamiljerna i Malmö, sattes Emil F som tolvåring i skola hos herrnhutarna i Christiansfeld i Slesvig. Efter två år där kom F till Tekniska skolan i Malmö, varpå följde hans egentliga kommersiella utbildning, först på faderns och farbrodern Theodor F:s kontor, därpå 1861–65 utrikes. Han började i Köpenhamn och Amsterdam och kom så till den dansk-engelska firman Westenholz Brothers i London. Denna förmedlade då större delen av spannmålsexporten från Sverige och Danmark till England. Då en äldre bror till F, som sedan faderns död 1861 var prokurist i fädernefirman M Flensburgs Söner i Malmö, dog 1866, hemkallades Emil och övertog dennes befattning, som han skötte 1867–71.

Firman gjorde vid denna tid stora affärer, särskilt i spannmål. En framstående köpman sade om F, att en dugligare köpman än han sedan Mathias F:s tid icke suttit på familjekontoret. Farbrodern Theodor (F 5) sysslade vid denna tid mest med bankaffärer, varför ledningen av firman till stor del lades i F:s händer. År 1871 lämnade han familjefirman för att helt ägna sig åt egen affärsverksamhet. Vissa bekymmer uppkom, då farbrodern Oscar F (F 4) i Gävle kom på obestånd. F och hans mor tecknade dock 10 000 kr var i ett familjebolag, som övertog också Oscar F:s företag. Själv gjorde F i början huvudsakligen spannmålsaffärer, hade goda kreditförbindelser, också i Hamburg, och lyckades utmärkt i de flesta av sina företag. Hans firma blev sedan en av landets största bomullsimportörer, varjämte F gjorde ansenliga stenkolsaffärer. I begynnelsen måhända något spekulativ, blev han med åren allt försiktigare.

F var livligt kommunalt anlitad och satt länge i både stadsfullmäktige och drätselkammare. Hans konstnärliga intressen föranledde hans val till styrelsemedlem i Södra Sveriges konstförening.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: A U Isbergs saml, MS A; affärshandl:r i släktens arkiv, Malmö. – [P Flensburg], Ur Per F:s efterlämn papper (1949); Navigationsskolornas hist. Minnesskr, red av O Flensburg (1941); Sveriges äldsta företag inom handel o industri, press, penningväsen, sjöfart o andra näringar, red av C Forsstrand (1923).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
M P Emil Flensburg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14227, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2022-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14227
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
M P Emil Flensburg, urn:sbl:14227, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2022-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se