Folcker, släkterBand 16 (1964-1966), sida 253.

Biografi

Folcker, släkter. Se även Folcher o Folker.

1 Rådmannen i Gävle Jöran Pettersson (d 1678) uppges i litteraturen ha hetat F, men av hans epitafium i Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle framgår, att han själv ej torde ha burit detta namn. Han blev far till rådmannen i Gävle Petter F (f 1697), av vars söner rådmannen och skeppsredaren Jur gen F (1681–1740) och borgmästaren Petter F (1685–1722) var riksdagsmän i borgarståndet 1723 resp 1713–14 och 1719. Den senare blev far till häradshövdingen i Västerbottens norra distrikt Petter F (1716–75), vars son var hovrättsrådet Fredrik August F (1755–1828). Två av Jurgen F:s söner emigrerade till Ostindien liksom en av hans farbröder. Den siste av släkten F, som var bosatt i Gävle, tycks ha varit en brorson till honom, kryddkrämaren och stadsmäklaren Johan F (1725–87), vars son Nils F (f 1768) enligt Gävle husförhörslängd 1795–1802 vistades utomlands.

2 Trädgårdsmästaren i Sthlm Gottfried F (d 1790) uppgives enligt släkttraditionen ha varit av tysk börd. Han blev far till bl a Gustaf F (1782–1865), som var guldsmedsålderman i Sthlm 1832–39. Denne var en skicklig yrkesman liksom hans båda söner, guldsmedsmästarna i Sthlm Gustaf Theodor F (1811–77) och Gustaf Robert Leonard F (1820–75). Den senare blev far till överintendenten Gustaf Erik F (se nedan).
   En äldre bror till Gustaf F, Johan Peter F (1780–1844), innehade Folckers modehandel vid Brunkebergstorg i Sthlm och blev far dels till sidenfabrikören i Sthlm, sedermera lantbrukaren Johan Fredrik F (1810–91), dels till Gustaf Gottfrid F (1816–76), som grundade G G F:s färgeri på Kungsholmen i Sthlm. Den förres son, borgmästaren i Strömstad Carl Gustaf F (1848–1904), blev far bl a till civiling Knut Ivar Teodor F (f 1893, d 1982), som utgivit publikationer inom det belysningstekniska området, och till Jonas Fredrik F (1886–1950). Jonas F blev löjtnant vid Värmlands reg 1909, var 1908–14 sekr i Allm valmansförb i Sthlm, 1915–20 1:e ombudsman i högerpartiets riksorganisation och 1920–25 generalagent för Försäkringsab Skandia samt blev 1927 verkst dir i Kaféab Norma i Sthlm. Dess folkrestauranger vann snart stor popularitet och har bidragit till restaurangkulturens höjande. Han var stadsfullmäktig i Sthlm 1915–19 och 1921–27. En son till honom i hans äktenskap med en halvsyster till skulptören Carl Milles är konstnären Göran Emil F (f 1920, d 2000), g m målarinnan Svea Hedvig Gerda F, f Milton (f 1917, d 2006).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: E Sehlberg, Gefle o dess slägter, H allm lärov:s i Gävle bibi (avskr i KB o i Gävle stadsbibi). – BorgRP före frihetstiden (1933); I Fellman, Handl o upps ang finska lappm o lapparne, 3 (1912). – E Andrén, P Elfstrand o B Hellner, Gävle stads kyrkor (Sveriges kyrkor: Gästrikland, 1936); E Andrén, B Hellner, G Hernmarck o K Holmquist, Sv silversmide 1520–1850 (1963); A Anjou, Kongl Svea hofrätts presidenter samt embets- o tjenstemän 1614–1898 (1899); C B Berggren, Handels-societeten i Gefle 1738—1938 (1938); O Broman, Hälsingesläkter (1953); N Englund, Ur rådhuskrönikan (1930), s 45 ff; G Indebetou o E Hylander, Sv teknologföreningen 1861–1936, 2 (1937); V Millqvist, Sv riksdagens borgarstånd 1719–1866 (1911); Publicistklubbens porträttmatr vid femtioårsjubileet 1924; Sthlms stadsfullmäktige 1913–38 (1938); J Sundström, Kort Begrepp af Gefle Stads Hist (Medd af Gestriklands Fornmin-nesfören 1906), s 26, 29; SMoK 2 (1944); Sv släktkal, 9 (1927); SKL 2 (1953), 4 (1961); A S(öder)b(o)m, Antekningar rörande hus, tomter o husägare i Strömstad, 1 (1899), s 184, 3 (1900), s 61; L Thanner, Revolutionen i Sverige efter Karl XII :s död (1953); G Upmark, Guld- o silversmeder i Sverige 1520–1850 (1925); Ur Gävle stads hist (1946) ; P Wargentin, Min Slägt på Mödernet (PHT 1904), s 35; Väd 1963; Vem är vem inom handel o industri? (1944); Örnberg, 11 (1896), s 460.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Folcker, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14293, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-01-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14293
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Folcker, släkter, urn:sbl:14293, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-01-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se