Abraham Fornander

Född:1812-11-04 – Gärdslösa församling, Kalmar län
Död:1887-11-01 – USA, Amerikas Förenta Stater (på Honolulu, Hawaii)

Etnograf


Band 16 (1964-1966), sida 283.

Meriter

1 Fornander, Abraham, f 4 nov 1812 i Gärdslösa sn (Kalm), d 1 nov 1887 i Honolulu, Hawaii. Föräldrar: hovpredikanten o prosten teol dr Anders F o Karin Foenander. Inskr v Uppsala univ 30 okt 1828, v Lunds univ 11 okt 1830, gick till sjöss 1831, ankom 1838 till Hawaii, ägnade sig åt valfångst, bosatte sig på Hawaii 1842, bedrev kaffeodling där 1842–47 samt utförde lantmäteriarbeten till 1849, tidningsutgivare 1852–63, distriktsdomare på Maui 1864, generalinspektör för skolväsendet på Hawaii 1865, ånyo domare på Maui 1870, led av Hawaiis högsta domstol 1886. – Korresp led av California Academy of Sciences 1879 o av Sv sällskapet för antropologi o geografi 1880, RNO 1886, innehade även uti ordnar.

G 1847 m Pinao Alanakapu d 1857, dtr till en hövding på ön Molokai.

Biografi

Efter skolgång i Kalmar och studier i teologi och klassiska språk, först i Uppsala, sedan i Lund, tog F 1831 hyra som sjöman och avancerade så småningom till kapten. Under ett tiotal år seglade han på hamnar i Nord- och Sydamerika, Västindien, Japan och Kamtchatka. Redan 1838 hade han första gången besökt Hawaii och slog sig 1842 definitivt ned där. Han blev överinspektör på en kaffeplantage, tillhörig en bildad engelsman, dr Rooke, i vars bibliotek han kunde fortsätta sina studier. Lockad av guldrushen begav sig F i april 1849 till Kalifornien men återvände s å utan att ha gjort några större förtjänster. År 1850 inköpte han ett tryckeri i Honolulu och utgav 1852–56 flera tidningar. Han övertog ledningen av statstryckeriet 1858 och utgav härifrån tidningen »Polynesian» (tom 1863). Vid denna tid har han också förvärvat kaffe- och risplantager i Lahaina på ön Maui, där han under de sista åren av sitt liv också var bosatt. År 1864 blev F medlem av konungens råd och distriktsdomare på öarna Maui, Molokai och Lanai. Året därpå gjorde konung Kamehameha V honom till generalinspektör för skolväsendet, vilket ämbete han uppehöll till hösten 1870. På våren 1870 åter utnämnd till kretsdomare på Maui blev han slutligen den 28 dec 1886 kallad till en av de fyra medlemmarna av rikets högsta domstol. F synes i hög grad ha åtnjutit de hawaiiska regenternas förtroende och ynnest.

F reste på 1850–70-talen omkring på de hawaiiska öarna, varvid han samlade och upptecknade traditioner och sägner. Sina mycket omfattande språkliga och etnografiska iakttagelser framlade han i tre i London 1878, 1880 och 1885 utgivna volymer med titeln »An account of the Polynesian race, its origin and migration and the ancient history of the Hawaiian people to the times of Kamehameha I». F behandlade här i del 1 den polynesiska rasen, dess enligt hans mening asiatiska ursprung, dess rituella bruk, fornsagor, vandringar m m, i andra delen Hawaiis historia till 1795. I den tredje »A comparative vocabulary of the Polynesian and Aryan dialects» sökte han att påvisa det polynesiska språkets frändskap med de indeeuropeiska. Arbetet anmäldes i Ymer 1886 av Robert Geete med mycket beröm.

När fregatten Vanadis under sin världsomsegling anlöpte Honolulu 20 juni–10 juli 1884, gjorde F expeditionen viktiga tjänster och skänkte en vacker samling av äldre föremål (Hj Stolpe i Ymer 5, 1885, s XLIII). Den förvaras nu på Statens etnografiska museum. Till Vetenskapsakademien hade han för Riksmuseets räkning 1881 överlämnat en samling av kärlkryptogamer, för vilken gåva akademien tilldelade honom Linnémedaljen i silver.

Författare

Bengt Hildebrand Christian CallmerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

F:s folkloristiska anteckn:r samt några personliga handl:r inköptes av den hawaiiska sta ten o förvaras i Bernice P Bishop museum, Honolulu. Brev från F till E Ljungstedt, KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: An account of the Polynesian race, its origin and migrations and the ancient history of the Hawaiian people to the times of Kamehameha I. Vol. 1–3. London 1878–85. XVI, 247 s., 1 tab.; VII, (1), 399; XII, 292 s. (The English and foreign philosophical library, Extra series, Vol. 3, 6, 7.) New ed. 1890. Index ... by John F. G. Stokes . .. Honolulu 1909. S. I–XIV, 15–86. – Légendes des iles Hawaii, tirées de Fornander et commentées avec une réponse å M. de Quatrefages, par le Dr A. Lesson. Niort . . . 1884. 108 s. – Hawaiian names of relationships, etc. (Hawaiian Annual 1885, s. 46–53). – Story of Kahahana (Hawaiian historical society, Annual report, 14, Honolulu 1906, s. 14–16). – Fornander collection of Hawaiian antiquities and folk-lore. The Hawaiians' account of the formation of their islands and origin of their race, with the tradition of their migrations, etc, as gathered from original sources by A. F. ... with translations ed. and ill. with notes by Thomas G. Thrum. S. 1–3. Honolulu 1916–20. 4:o. (6), LII, (4), 609; (2), VI, (2), XVII, (5), 721; (2), IV, XIII, (5), 546 s. (Memoirs of the Bernice Pauahi Bishop Museum, Vol. 4, 5, 6.) – Selections from Fornander's Hawaiian antiquities and folklore. Samuel Elbert, ed. Honolulu 1959. (6), 297 s. – Art. i nedan nämnda tidskr.

Utgivit: The Honolulu Weekly Argus, 1852–53, och dess forts. The New Era and Weekly Argus, 1853–55; The Sandwich Islands Monthly Magazine, 1, 1856, jan.–juni; The Polynesian, 1858–63; samtl. utg. i Honolulu.

Källor och litteratur

Källor o litt: W D Alexander, Obituary (Hawaiian historical society, Annual report, 14, 1906), s 9; J G Andersson o O Gunnarsson, Sv öden i främmande land (1957), s 196–201; N J Andersson, En världsomsegling, 2 (1854), s 60; B Börjesson, A F. Ett märkligt öländskt livsöde (Kalmar nations skriftser, 36 1959); C Forsstrand, Sv lyckoriddare i främmande länder (1916); R G[eete], De polynesiska språkens ursprung (Ymer, 6, 1886), s 47; [nekr över F] Hawaian Ga-zette 8 nov 1887 [meddel av R du Rietz, Uppsala]; [A Johnstone om Fornander collection] (Hawaiian annual 1919, s 99–107); S Natt och Dag o R Melander, Jorden rundt under sv örlogsflagg (1887), s 86; A Åberg, AF – svensken som skrev Havajiöarnas hist (Värld o vetande, 12, 1953).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Abraham Fornander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14322, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand Christian Callmer), hämtad 2024-06-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14322
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Abraham Fornander, urn:sbl:14322, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand Christian Callmer), hämtad 2024-06-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se