C Robert Forsgrén

Född:1838-09-05 – Finska församling, Stockholms län
Död:1901-09-18 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Affärsman, Donator


Band 16 (1964-1966), sida 327.

Meriter

Forsgrén, Carl Robert, f 5 sept 1838 i Sthlm (Finska), d 18 sept 1901 där (Hedv El). Föräldrar: grossh Berndt Gustaf F o Christina Hedda Carolina Wester. Inskr vid Sthlms nation i Uppsala 20 maj 1856, elev vid Gbgs handelsinst 1 nov 1856–16 juni 1857, anst i vinhandelsfirman Joh Cederlunds söner i Sthlm 1859–67, etablerade 1867 tills med grossh Christian Fredrik Wilcken vinhandelsfirman Forsgrén & Wilcken, som vid Wilckens död följ år övertogs av F o 1899 överläts på ett ab med F som verkst dir. Donator. RNO 1899. – Ogift.

Biografi

Robert F fick i det burgna föräldrahemmet en god uppfostran, tog studentexamen 1856 och ägnade sig därefter åt den merkantila banan. Sedan han gjort sina lärospån i vinbranschen i Sthlm, startade han jämte en kompanjon vinhandelsfirman Forsgrén & Wilcken, som han efter kompanjonens död ensam övertog och upparbetade till en av landets största. År 1887 efterträdde han sin fader som ledamot av Sthlms enskilda banks direktion, vilken han sedan tillhörde till sin död. 14357 F efterlämnade en dotter, tandläkaren Anna Robina Wikström (1868143571950), g 1895 m arkiatern J J Karvonen, Helsingfors.

Genom testamente av den 16 maj 1899 donerade F huvudparten, nära 2 miljoner kr, av sin stora förmögenhet till Sthlms stad. Den Forsgrénska fondens kapitalbelopp får inte, nedgå under 2 miljoner kr, och den för fem år i sänder hopsparade ränteavkastningen skall vid slutet av varje femårsperiod efter stadsfullmäktiges beprövande användas till något allmännyttigt ändamål i Sthlm. Hittills har utdelats: 1908 475 000 kr som bidrag till upprättande av Handelshögskolan i Sthlm; 1912 500 000 kr som bidrag till upprättande av en vårdanstalt för kräftsjuka, Radiumhemmet (till vilket även systern Ida F, se släktart, donerade); 1920 575 000 kr (jämte ränta därå sedan 1918) som bidrag till uppförande av Sthlms stadsbibliotek; 1923 600 000 kr som bidrag till uppförande av en byggnad för Sthlms borgarskola; 1929–38 sammanlagt 1 850 000 kr till uppförande av Forsgrénska medborgarhuset vid Södra Bantorget (nu Medborgarplatsen); 1943 och 1953 sammanlagt 810 150 kr till ABF:s Sthlmsavdelning för uppförande av ett studiehem; 1948 381 700 kr till Sveriges författareförening för bildande av stipendiefonden Fredrik Ströms minnesfond; 1963 643 800 kr till upprättande av ett forskningslaboratorium för experimentell och klinisk reumatologi vid S:t Eriks sjukhus.

En byst över Robert F, utförd av Carl Eldh, är nu placerad i Sthlms stadshus (SSEÅ 1909, s 130).

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Mantalsuppg 1859–67, bouppt o sterbhushandl, K F Werners klippsaml, SSA; U 500 b, U 500 d, UUB. – A Ahlström, Matr över Gbgs handelsinst:s elever, 1, 1826–85 (1918); C Blackstadius, Sthlms i Upsala studerande nations medlemmar 1800–81 (1882); E Bohm, G R F (SMoK); O Gasslander, Bank o industriellt genombrott, 1–2 (1956–59); Sthlms enskilda bank 1856–1906 (1906), s 102; Sthlms kommunalkal, 57 (1963), s 152 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Robert Forsgrén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14360, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14360
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Robert Forsgrén, urn:sbl:14360, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se