Frestadius, släktBand 16 (1964-1966), sida 495.

Biografi

Frestadius, uppländsk släkt, vars äldste kände stamfar var klockaren i Fresta (Sth) Olof Hansson (1682—1756). Denne härstammade troligen på mödernet från en på manssidan sannolikt redan i början av 1700-talet utdöd länsmanssläkt i Odenslunda i samma sn, inom vilken enstaka medlemmar emellanåt kallat sig F. Olof Hansson blev far till klockaren i Husby-Långhundra (Sth) Hans (ej Hampus) F (1712–79), vars söner var klockaren i Tensta (Upps) Johan F (f 1752; levde ännu 1823) och Hans (ej Hans Johan Ulrich) F (1748–1816), som i sin ungdom var bruksbokhållare och klockare i Fellingsbro (Ör). Genom sitt första gifte kom denne i besittning av en affär i Sthlm 1773 och innehade 1786–1802 den tobaksfabrik, som senare kom att bli känd i släkten Ljunglöfs ägo. Han blev 1801 rådman i Sthlm. En av hans söner var grosshandlaren Anton Wilhelm F (se nedan). Den av denne grundade sthlmska järnexportfirman fortsattes efter hans död av den äldre sonen, konsul Anders Wilhelm (»Anhelm») F (1827–94), vilken tillsammans med E Fränckel tog initiativ till det första, misslyckade försöket att anlägga spårväg i Sthlm. Likaså var det han som lät bygga gångbron över Strömmen till Strömbadet. Han upptog som bolagsmän i firman 1883 C P Albert Starck och 1894 sin son grosshandlare John Otto Victor F (1865–97). Efter den sistnämndes död ombildades firman 1898 till Kommanditab A W F & Co och 1907 till ab Järnexport (numera upphört).

John F:s bror var kaptenen Erik Julin F (1860–1917). Erik F var en av de män, som under Viktor Balcks ledning införde idrotten i Sverige, tillhörde dess främsta tiggare och glädjespridare samt var med om att stifta, driva fram och leda en rad viktiga organisationer. Hans huvudintressen var skidåkning och segling, och han var 1892 en av stiftarna av Skidfrämjandet. »Farbror Nalle», som han kallades, hade en sällsynt förmåga att vinna ungdomen. År 1939 restes en minnessten över honom vid Fiskartorpet i Sthlm.

Anders Wilhelm F:s bror, verkst dir för Bergsunds mek verkstads ab Otto Abraham F (1838–1927), blev far bl a till grosshandlaren i Sthlm Otto Gunnar F (1876–1946), som var en av skridskoseglingens främsta ledare i Sverige. Dennes brorson ingenjör Erik Harald F (f 1911, d 1989[1]) är gift med målarinnan Elsa Marianne F, f Danning (f 1913, d 1993[2]).

En i Ångermanland och Jämtland spridd släkt F är troligen en illegitim gren av ovanstående. Den härstammar nämligen från nybyggaren Karl Ulrik F (1821–1903) i Tjälmyråslandet, Ramsele (Vnl), som var barnhusbarn från Sthlm (Kat) och hade samma förnamn som en 1790 född son till rådmannen Hans F. – Med en sedan 1600-talet känd finländsk släkt F kan något samband inte påvisas.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G Strömbeck, Länsmans- o klockare-Frestadierna o dens, Nya rön rör den nu levande F-släktens ursprung, ms SBL. — Allhems sportlex, 2 (1949); J A Almquist, Sthlms stads brandförsäkringskontor 1746— 1921 (1921); [E Angelin o A Munthe,] Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686—1915 (1950); A Attman, Adertonhundratalet (Fagerstabrukens hist, 2, 1958), s 302, 497;. H Garlborg, Uttersbergs bruk (1920), s 92 ff; N Dyrssen, Gunnar F (Dödsrunor utg av S:te Örjens gille, 3, 1941 —47, s 437 f); NF:s sportlex, 3 (1940); Y Raevuori, Tamperelaisia sukuja (V Voionmaa, Tamperen kaupungin historia, 4, 1935), s 45 ff; SKL; SMoK; Sthlms rådhus o råd, 2 (1915—18); Sv släktkal 1914, 1938; Tablåer över intressenterna i Enblomska hjelpfonden år 1961 (u å); S Tjerneld, Sthlmsliv, 2 (1950); K F W[erner], Anton Wilhelm F (Sveriges allm handelsfören:s månadsskr 1902, nr 11).

Gjorda rättelser och tillägg

<p>1. D&ouml;ds&aring;r tillagt</p>, 2016-03-30
<p>2. D&ouml;ds&aring;r tillagt</p>, 2016-03-30


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frestadius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14457, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14457
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frestadius, släkt, urn:sbl:14457, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se