Friis, släktBand 16 (1964-1966), sida 567.

Biografi

Friis, ursprungligen dansk släkt, härstammande från rådmannen i Ribe Niels Hansen Grüsbech (1549—1618), vars söner kallade sig F efter sin mors föregående make, borgaren i Ribe Christen F (d omkr 1580). Den ene av dem, lektorn i Ribe Christen Nielsen F (1584—1653), blev far till bl a Ingeborg Christensdtr F, vars söner i äktenskap med borgmästaren i Ribe Morten Lassen Hillerup (d omkr 1670) upptog namnet F. En av dem, prosten Hans Mortensen F (1651—1708) i Vilslev, blev farfars farfar till Hans Jacob Friderich F (1819—87), som 1847 flyttade från Köpenhamn till Malmö, där han blev vinhandlare, ångbåtskommissionär och brasiliansk vicekonsul. Som vicekonsul efterföljdes Hans F av en av sina söner i sitt äktenskap med en dotter till språkmannen och fornforskaren professor G Stephens, Ernst Gustaf Gotthold F (1854—1918). Ernst F blev far till generallöjtnanten Torsten F (f 1882, d 1967), chef för flygvapnet 1934—42, ståthållare på de k slotten 1947—62 och chef för Djurgårdsförvaltningen 1949—62. Hans bror konteramiralen Helge F (1883—1956) var chef för sjökrigsskolan 1931—33, inspektör för ubåtsvapnet 1933 —36 och chef för Karlskrona örlogsstation 1937-43.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Fr F-Petersen, Familien F fra Ribe (stencil), Landsarkivet for Sjaelland m m, Köpenhamn. — Helge F (DN o SvD 16 juni 1956); Malmö stads adress-kal för 1886 (1886); [M SiwertzJ Karlskronas tre amiralshem, av Tigram (Vecko-Journalen 1941, nr 21); K Sjökrigsskolan 1867—1942, 2 (1942); SMoK; Väd 1953, 1965.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Friis, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14500, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14500
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Friis, släkt, urn:sbl:14500, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se