Fürst, släktBand 16 (1964-1966), sida 666.

Biografi

Fürst (före 1800-talets mitt Furst), släkt, härstammande från den i Danzig födde destillatorn Absalon Furst i Mewe i Västpreussen, vars son Absalon Furst (1754—1828) efter kirurgutbildning i Thorn och verksamhet som underkirurg vid sjölasarettet i S:t Petersburg kom till Sverige 1778. Han tjänstgjorde som andre amiralitetskirurg under Gustav III: s ryska krig, blev stadsfältskär i Karlskrona 1806 och fick 1809 assessors namn och regementsläkares grad med ansvar för de utvärtes sjuka på amiralitetssjukhuset där. Hans ende efterlevande son, överfältläkaren vid flottans station i Karlskrona med dr Carl Johan Furst (1791— 1855), blev far bl a till kammarskrivaren vid amiralitetskrigsmanskassans direktion i Karlskrona Richard Fürst (1827—55), som var skicklig porträttmålare och även utfört kulturhistoriskt intressanta teckningar till flottans historia, samt till överfältläkaren vid flottans station i Karlskrona Manfred F (1829—1900).

En av deras brorsöner var civilingenjör Thorvald F (1866—1927), som blev yrkesinspektör i Sthlms distrikt 1901, tf chef för arbetarskyddsbyrån i den nyinrättade Socialstyrelsen 1912 och ord byråchef där 1914. Han var riksdagsman i AK 1907—11 (liberal) och ordf i tredje tillfälliga utskottet 1910—11. F var 1911—14 ledamot av andra försvarsberedningen och blev sistnämnda år ledamot av en utredning rörande sjöförsvarets ordnande. Under första världskriget var F chef för Centrala bränslebyrån 1916 och för Handelskommissionens kolbyrå 1917 —19. Bland hans skrifter märkes »Arbetarskydd och arbetarskyddslagstiftning» (Folkets studiehandbok, 13, 1923).

Thorvald F:s kusin, professor Carl Magnus F (se nedan) blev far till överläkaren vid Orupssanatoriet i Bosjökloster (Malm) Carl Andreas F (f 1888, d 1981). Läkare i sjätte generationen är dennes söner med dr Bo Eskil F (f 1919, d 1988), bitr överläkare vid Kalmar lasarett, och Carl Sigvard F (f 1921), bitr överläkare vid Västerviks lasarett. Bror till professor C M F var överingenjören vid Härnösands varv och mekaniska verkstad Oscar Fredrik F (1850—1926), som blev far till bl a byråchefen i Krigsmaterielverket kommendör Carl Oscar F (f 1892, d 1982).

Till helt andra släkter hör skådespelaren Karl Sigurd (Sigge) Tore F (f 1905, d 1984), vars farfars mor härstammade från den i Holstein födde landskanslisten Christian Wilhelm F (1684—1760) i Örebro, och hovrättsrådet Per-Erik F (f 1913, d 1973), vars farfars far Abraham F (1798—1861) var kantor i mosaiska församlingens synagoga i Gbg och född i Altona.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: I Arwin-Lindskog, Läkarefamiljen F (Fören Medicinhist museets vänner, årsskr 1954); dens, Ett sjukhus i motvind. Amiralitetssjukhuset o K Flottans sjukhus i Karlskrona (1955), s 67—75, 92 f, 114 ff; J Bromé, Karlskrona stads hist, 2 (1934); M Ivarsson o A Brody, Sv-judiska pionjärer o stamfäder (1956), s 230; E Key, Minnen av o om Emil Key, 1—3 (1915—17); [E F v d Lancken,] Manfred F (KrVAH 1900, s 179 —183); Manfred F (H8D 1899—1900); H Meijer, Kommittépolitik o kommittéarbete (1956); O Nyman, Högern o kungamakten 1911—14 (1957); F Rudelius, Kalmar reg:s personhist 1623—1927 (1955); C Sjöström, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); SKL; SMoK; S-Ö Swahn, Släkten Schweder från Karlskrona (1940); Sveriges läkarehist 1:2 (1823), 1:4 (1835), 1:5 (1853), 2:1 (1873), 3:1—4 (1886—1901), 4: 2 (1932); Sv läkaresällskapet 1808—1908 (1909); Sv portngall, 13 (1899), 17 (1905); Sv släktkal 1936; Sv TeknF; Thorvald F (H8D 1914— 15); Väd 1927, 1965; Örnberg, 4, 1888.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fürst, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14595, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14595
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fürst, släkt, urn:sbl:14595, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se