Carl Johan (Charles John) Alfred Ericson

Född:1840-03-08 – Södra Vi församling, Kalmar län
Död:1910-08-07 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Boone, Iowa)

Donator, Handelsman


Band 14 (1953), sida 67.

Meriter

Ericson, Carl Johan (Charles John) Alfred, f. 8 mars 1840 i Södra Vi sn (Kalm.), d. 7 aug. 1910 i Boone, Iowa, U. S. A. Föräldrar: hemmansägaren Erik Nilsson och Cathrina Clementsdotter. Emigrerade till U. S. A. 1852; jordbruksarbete i närheten av Moline (Ill.); butiksbiträde i Altona (Ill.) från 1855; öppnade egen lanthandel i Ridgeport (Iowa) 1859; postmästare där 1860; flyttade till Boone (Iowa) och innehade där en stor diversehandel 1870–75; kassör vid First National Bank (senare City Bank) i Boone 1875; president där 1905 till sin död. Tillhörde staten Iowas representanthus 1872–73; var senator där 1896–1908; jur. hedersdoktor vid Augustana College 1900. Donator.

Enligt uppgift i litteraturen gifte sig E. omkr. 1859 och hustrun avled 1899.

Biografi

E. emigrerade som gosse i sina föräldrars sällskap till U. S. A., sedan en morbror och två äldre bröder redan tidigare utvandrat till Illinois. E. har själv berättat om överresan. Uppmuntrad till resan av optimistiska och något överdrivna skildringar av det nya landets fördelar hade fadern sålt sitt hemman våren 1852. De lämnade hemorten den 4 april och fingo till att börja med vänta sex veckor i Göteborg på det tremastade segelfartyget Virginia, som först 6 juni avseglade med 150 emigranter ombord och anlände till New York 19 juli efter en lyckosam segling, dock med två avlidna. Efter tröttsamma järnvägsresor med för persontrafik nödtorftigt inredda godsvagnar anlände familjen omkr. 1 aug. 1852 till grannskapet av Moline (Ill.), där E:s två äldre bröder voro lantbrukare. E. hjälpte först dessa i några år med jordbruksarbetet, och när han ansågs för något så när fullvuxen tog han plats som dräng hos en amerikansk farmare.

Efter en tid slog E. emellertid in på handelsbanan och blev biträde i en butik i Altona (III.). År 1859 öppnade han egen lanthandel i Ridgeport i staten Iowa, dit även en av hans bröder flyttat. Tack vare kredit hös en välvillig grosshandelsfirma i Des Moines (III.) fick E. en god start. Farmarna i trakten hade ont om reda pengar, och det blev i stor utsträckning fråga om byteshandel. E. köpte bl. a. upp svin och smör av lantbefolkningen, så småningom i stor skala, och sålde i Chicago. Han utnämndes även, trots att han inte tillhörde det härskande demokratiska partiet, till platsens postmästare 1860, därför att det ej skulle funnits någon demokrat i orten, som kunde läsa och skriva. År 1870 flyttade E. till Boone (Iowa), där han förblev bosatt till sin död. Under några år innehade han där en stor diversehandel. År 1872 var E. med om att grunda First National Bank i Boone, från 1878 kallad City Bank. Han blev 1875 bankens kassör och 1905 dess president.

E. var även verksam som politiker, dels inom sin hemstad, dels tillhörde han Iowas representanthus 1872–73 och var senator 1896–1908. Han var den förste svensken i Iowas lagstiftande församling.

E. var högt skattad för sin hederlighet och hjälpsamhet mot sina svenska landsmän. Sverige besökte han 1894 och kort före sin död. Trots att E. tillhörde presbyterianförsamlingen i Boone donerade han till det lutherska Augustana College, såsom den främsta svensk-amerikanska bildningsanstalten, i olika repriser (en del genom testamente) över 100 000 dollar, delvis bestående av värdefulla parkområden, bl. a. den mitt framför själva läroanstalten belägna, efter honom uppkallade Ericson Park. Även en av honom donerad professur i svenska språket och litteraturen bär hans namn. E. sökte främja den andliga odlingen i sin hemstad genom att 1901 på egen bekostnad uppföra ett för sin tid betydande bibliotek i Boone, Ericson Library, till minne av sin två år tidigare avlidna maka, varjämte han omhuldade skolor och museer och även ekonomiskt understödde den svenska tidningsverksamheten i Iowa. En byst av E., utförd i carraramarmor, har sin plats i staten Iowas historiska museum i Des Moines. Han testamenterade även pengar till de fattiga i sin födelsesocken Södra Vi.

Författare

Thure Månsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Södra Vi förs:s födelsebok 1840. – A. B. Benson & N. Hedin, Swedes in America 1638–1938 (New Haven 1938); G. Florn, Chapters on Scandinavian immigration to Iowa (The Iowa journal of history and politics, 1905–06, s. 103) ; O. N. Nelson, History of the scandinavians and successful scandinavians in the United States, 2nd edit., 2 (1900), s. 164; Nordstjernan 12 jan. 1939 [berättelse om E :s överresa till U. S. A.]. – Nekrologer i Augustana 11 aug. 1910, Prärieblomman 1911 och Ungdomsvännen 1911, nr 1. – Meddel. från Utlandssvenska arkivet hos herr O. R. Landellus, Gråbo.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Johan (Charles John) Alfred Ericson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15343, Svenskt biografiskt lexikon (art av Thure Månsson.), hämtad 2021-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15343
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Johan (Charles John) Alfred Ericson, urn:sbl:15343, Svenskt biografiskt lexikon (art av Thure Månsson.), hämtad 2021-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se