Erik och Erik

Död:levde ca 1070

Tronpretendent


Band 14 (1953), sida 248.

Meriter

4.—5. Erik och Erik, tronpretendenter (omkr. 1070).

Biografi

Adam av Bremen omtalar, att efter Stenkils död omkr. 1066 två män vid namn E. stredo med varandra om konungariket. I deras fejd, som skakade hela riket, utdog den gamla konungaätten och båda konungarna E. stupade. Försök ha gjorts att med stöd av uppgifter i den sena, omkr. 1300 författade Ingvar Viðfǫrles saga och inskrifter på några runstenar från Uppland, Södermanland och Västmanland närmare bestämma de två konungarna E. och andra av Adam nämnda tronpretendenter från tiden efter omkr. 1066, klargöra deras inbördes släktskap och deras förbindelser med de äldre konungarna. Så har det antagits, att av de två tronpretendenterna med namnet E., den ene var son till Stenkil, den andre till en Ingvar Emundson, som skulle vara Erik Segersälls dotterson. Det kan icke förnekas, att grunden för dessa deduktioner är den svagast tänkbara; antagandena om de två tronpretendenterna E. kunna endast betecknas som lösa hugskott.

Författare

Sture Bolin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Adam Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum, Ed. 3 :a, årsg. von B. Scbmeidler (Scriptores rerum germanicarum, 1917). — F. Braun, Hvem var Yngvarr enn vidfǫrli? (Fornvännen, 5, 1910) ; G. Carlsson, Bernhard Schmeidlers Adamsforskningar (Kyrkohist. årsskr., 23, 1923, tr. 1924) ; O. v. Friesen, Hvem var Yngvarr enn vidfǫrli? (Fornvännen, 5, 1910) ; H. Schück, Den äldsta kristna konungalängden i Sverige (UUÅ 1914, Program).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik och Erik, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15405, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin.), hämtad 2020-11-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15405
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik och Erik, urn:sbl:15405, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin.), hämtad 2020-11-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se