Holberts Anders Ersson

Född:1693 – Leksands församling, Dalarnas län
Död:1744-01-30 – Stockholms stad, Stockholms län

Upprorsledare


Band 14 (1953), sida 484.

Meriter

Ersson, Holberts Anders, f. 1693 i Garsås, då i Leksands sn (Kopp.), avrättad 30 jan. 1744 i Stockholm. Hemmansägare, fjärdingsman; en av ledarna under dalupproret 1743.

Gift före 1723 med Anna Hansdotter.

Biografi

E. användes redan på 1730-talet ofta som ombud för sin by eller socken och var en tid fjärdingsman. Som sådan visade han sig dock både otidig och försumlig och avsattes. Under tvisten om Mora pastorat 1739–40 arbetade han jämte bl. a. kaptenen, sedermera majoren W. G. Wrangel för magister Petrus Ugla, som stöddes av riksrådet greve E. D. Taube och troligen även av konungen, men led nederlag. En del av vintern 1742–43 tillbragte han i Stockholm och genomdrev, att kronan inlöste de mastträd, som allmogen olagligt fällt.

Under det möte i Lisselby vid Mora kyrka, som dalallmogen höll den 30 maj 1743, var E., som uppträdde berusad, en av de ivrigaste, om också icke den förste, som yrkade på uppror, och lyckades genom våld och hot om våld genomdriva beslut härom samt under den följande veckan tilltvinga sig vapen ur ammunitionsboden och pengar ur kyrkokassan. Inför ett oförskräckt uppträdande föll han dock liksom allmogen i övrigt ofta till föga. Under förhandlingarna utanför Falun förde E. ordet för allmogen. Jämte Knuts Anders Andersson skall E. ha uppsatt allmogens proklamation den 9 juni om danske kronprinsens val. Då upprorshären fick en fastare organisation, blev E. en av allmogens fullmäktige och övervakade nitiskt, att de beridna bergsmännen i Falun verkligen marscherade ut. Även i fortsättningen, framför allt i Sala, var E. en av de våldsammaste och oregerligaste av dalkarlarnas ledare, utslungade hotelser om mord och brand och genomdrev, att marschen fortsattes. Han utsågs därpå till en av de aderton bönder, som skulle till regering och riksdag överlämna allmogens besvär. Några sådana medförde de dock icke utan torde i stället ha inlåtit sig i stämplingar. Om E:s verksamhet i huvudstaden veta vi dock intet. Tydligen ställdes han här inför uppgifter, som han icke kunde bemästra, och lät efter allmogens nederlag den 22 juni utan motstånd fängsla sig i sitt kvarter. Inför hovrätten uppträdde han förhållandevis frimodigt och stack icke under stol med sina meningar. Icke ens det svåra fängelset på Smedjegården kunde bryta hans hårda sinne, och ännu inför döden hävdade han, att dalkarlarnas företag skulle ha blivit helt annorlunda bedömt, om det fått framgång. Hovrätten dömde honom enhälligt till döden, och denna dom fastställdes av K. M:t den 9 januari 1744, varpå avrättningen ägde rum på galgbacken på Södermalm den 30 i samma månad.

E. gör i sin hänsynslösa obändighet ett nästan psykopatiskt intryck. Som uppviglare har han tydligen spelat en stor och ödesdiger roll, men någon politisk begåvning ägde han icke.

Författare

Bj. Beckman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Eådsprot. i krigsärenden 1742–43, d:o i justitieärenden 1743–44, Svea hovrätts prot. och handl. ang. dalupproret, justitierevisionens handl. ang. dalupproret 1743, allt i RA; Kopparbergs läns häradsrättsarkiv ser. XI, vol. A I 35, 37, Landsarkivet i Uppsala; kyrkoböcker från Mora, Mora kyrkoarkiv. – Handl. rör. dalkarlarnes uppror år 1743 (Handl. rör. Skandinaviens hist., 1–3, 1816–17) ; C. G. Wennerstedt, Kort berättelse om hvad mig ... enskyldt händt... under thet af dahlallmogen år 1743 anstälte upproret (1766). – Bj. Beckman, Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och bondeståndet (1930).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Holberts Anders Ersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15459, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bj. Beckman.), hämtad 2021-06-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15459
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Holberts Anders Ersson, urn:sbl:15459, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bj. Beckman.), hämtad 2021-06-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se