Essen-Möller, släktBand 14 (1953), sida 616.

Biografi

Essen-Möller, släkt, utgör en gren av en skånsk släkt Möller. Denna härstammar från smeden i Simrishamn G i s e 1 Ohlsson (f. omkr. 1678, d. 1727). Hans son smeden Olof Möller (f. omkr. 1700, d. 1772), var fader till klockaren i Ingelstorp och Valleberga (Krist.) Gis el Möller (f. 1733, d. 1802), vars son var kyrkoherden i Mellan-Grevie och Södra Åkarp (Malm.) Magnus Möller (f. 1762, d. 1830). En dennes äldre son, kronolänsmannen och tituläre auditören Olof Gisel Möller (f. 1792, d. 1862), var fader till Didrik Magnus Axel Möller (f. 1830, d. 1896), professor i astronomi vid Lunds universitet.

O. G. Möllers halvbror postmästaren i Ystad, tituläre borgmästaren Lars Johan Möller (f. 1803, d. 1850) hade flera söner. Den äldste av dem, tullförvaltaren i Göteborg Tage Magnus PeterMöller(f. 1832, d. 1893) var i sitt andra äktenskap gift med Ida Antoinetta von Essen af Zellie (f. 1841, d. 1915; jfr ovan s. 548, 551). Flera av deras barn antogo släktnamnet Essen-Möller, bland dem Gustaf Elis Essen-Möller (f. 1870), professor emeritus i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet, även känd som författare av medicinhistoriska skrifter; ett stort antal brev till honom har skänkts till Lunds univ.-bibliotek. En hans son är Erik Essen-M öller (f. 1901), professor i psykiatri vid Lunds universitet och överläkare.

Tullförvaltaren T. M. P. Möllers bror kyrkoherden i Norra Vram och Bjuv (Malm.) Carl-Axel Frithiof Möller (f. 1838, d. 1900) äktade Martina Pontén (f. 1844, d. 1938). Deras barn antogo släktnamnet Pontén-Möller; en av dem gifte sig med sin kusin professor G. E. Essen-Möller (se ovan). En tredje bror till T. M. P. Möller och C. A. F. Möller var bokhandlaren Hjalmar Anders Christian Olof Möller (f. 1840, d. 1910), ägare av Gleerupska universitetsbokhandeln i Lund; hans son bokhandlaren Tage Johan Hugo Möller (f. 1867, d. 1930) var direktör i a.-b. Gleerupska universitetsbokhandeln i Lund.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Sv. släktkalendern, utg. av G. Elgenstierna, 11, 1936 (1935).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Essen-Möller, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15518, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15518
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Essen-Möller, släkt, urn:sbl:15518, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se