Cronberg, släktBand 09 (1931), sida 148.

Biografi

Cronberg, släkt, härstammande från kyrkoherden i Bälinge och Tystberga Jonas Olai (d. 1609), fader till slottsfogden i Örebro Olof Jonsson Buræus, vilken tagit sitt namn efter sin mormoder Anna Mosesdotter Bure. Hans son räntmästaren Börje Olofsson Buræus (se nedan 1) adlades 13 mars 1654 med namnet Cronberg. Med hans son generalfälttygmästaren Fredric Magnus C. (se nedan 2), upphöjd i friherrligt stånd 19 nov. 1717, utgick ätten på svärdssidan.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur
Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cronberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15668, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15668
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cronberg, släkt, urn:sbl:15668, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se