Ekström, af, släktBand 13 (1950), sida 217.

Biografi

af Ekström, släkt från Tryserums sn (Kalm.), där stamfadern Olof var ryttare i Lilla Tryserum. Hans son båtsmannen Torsten Olofsson Bråttom (f. 1695, f 1769) var fader till inspektören på Hulterstad i Mjölby sn (ög.) Nils Ekström (f. 1732, d. 1791). Dennes son Johan Israel Ekström (f. 1773, d. 1831), som 1827 adlades (enligt 37 § RF) med namnet af Ekström blev kir. magister 1803, med. doktor 1804 (primus), stadskirurg i Kristinehamn samt 1805 livmedikus hos prinsessan Sophia Albertina. Sedan han 1816 äktat prinsessans hovfröken grevinnan Juliana Charlotta von Rosen och 1822 blivit överläkare vid invalidinrättningen på Ulriksdal samt 1824 vid Serafimerlasarettet, erhöll han nämnda adelskap. Någon vetenskapsman var han icke, trots invalet i Vetenskapsakademien 1830. Han var nära personlig vän till J. J. Berzelius och skötte denne under hans svåra sjukdom våren 1802. J. I. af E: s sonson disponenten för Forshaga a.-b. i Grava sn (Värml.) Karl Adolf Johan Patrik af E. (f. 1850, d. 1925) var fader till landskaps-och figurmålarinnan Signe Marika Charlotta af E. (f. 1883, g. 1. 1906–14 m. ingenjören Einar Gelertsen, 2. 1914–21 m. fil. lic. Ludvig Rosenbaum). Marika af E. har även utfört blomsterstycken och teckningar i blyerts. Hennes bror antikvariatsbokhandlaren i Stockholm Carl Johan af E. (f. 1899, d. 1943), slutligen tjänsteman i Svenska dagbladet, var en skicklig konståkare på skridsko.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Sveriges läkare-historia..., 1, utg. af J. F. Sacklén (1822), Suppl. (1835) ; H. G. Söderbaum, Jac. Berzelius, 1 (1929),Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekström, af, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15929, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15929
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekström, af, släkt, urn:sbl:15929, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se