Böttiger, släktBand 07 (1927), sida 171.

Biografi

Böttiger, från Sachsen härstammande släkt, bland vars medlemmar märkes det sachsiska porslinets uppfinnare Johann Friedrich Böttger (Bottiger) (f. 1685, d. 1719). Hans brorson Daniel Wilhelm B. (f. 1700, d. 1777) inflyttade till Sverige och var åren 1739—64 akademieapotekare i Uppsala. Han var en nära vän till Karl von Linné och till arkiatern Abraham Bäck samt var känd för sina odlingar av medicinalväxter. Son till honom var apotekaren i Västerås Carl Fredric B. (f. 1752, d. 1819), vilken blev fader .till skalden och professorn Carl Wilhelm B. (se nedan 1) och till provinsialläkaren Thure Gustaf Olof B. (se nedan 2), vars son är överintendenten Johan (John) Fredrik B. (se nedan 3). — Angående sambandet mellan denna släkt och några i Stockholm på 1600- och 1700-talen levande personer med namnet Böttiger är intet känt.


Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: C. W. Bottiger, Ungdomsminnen (Sami. skrifter, 6, 1881); L. M. V. örnberg, Sv. slägtkalender 1886; dens., Sv. ättartal 1896. —Se i övrigt, ang. släkten Bottiger: Familienzeitung, 1, hrsg. von Verein Geschlechtsverband der Familien Boetticher und von Boetticher (1905), ang. Johann Friedrich B.: Allg. deutsche Biographie, 3 (1876) samt ang. Daniel Wilhelm B.: Bref och skrifvelser af och till Carl von. Linné, 1:3—4 (1909—10) och A. Levertin & C. F. V. Schimmelpfennig, Sveriges apotékarhistoria, 1 (1910—18).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Böttiger, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16302, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16302
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Böttiger, släkt, urn:sbl:16302, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se