G Ivar Callmander

Född:1880-07-19 – Göteborgs stad, Västra Götalands län
Död:1951 – Solna församling, Stockholms län (troligen i Solna)

Arkitekt, Företagsledare


Band 07 (1927), sida 214.

Meriter

2. Gösta Ivar Callmander, den föregåendes son, f. 19 juli 1880 i Göteborg. Elev vid Göteborgs h. realläroverk ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1899; praktiserade på arkitekten Eugen Thorburns ritkontor i Göteborg ett år; elev vid Chalmers tekniska institut 1902—03; tillfällig elev vid tekniska högskolan 28 sept. 1903—vt. 1905; har företagit ett flertal studieresor till åtskilliga av Europas länder. Anställd å professor L. I. Wahlmans arkitektkontor 1905—07; arkitekt för svenska telefonbolaget i Stockholm, Moskva och Warschau sedan 1906; assistent i byggnadskonst-vid tekniska högskolan 30 dec. 1906—vt. 1916; började tilllika egen verksamhet, som praktiserande arkitekt i Stockholm 1907; ledamot av styrelsen för a.-b. Storängens samskola 11 maj 1912—6 juni 1922; verkställande direktör för Fastighets-a.-b. L. M. Ericsson 1922, styrelsesuppleant i bolaget 4 maj 1922 samt styrelseledamot 30 maj 1925. RVO 1917.

Gift 10 juni 1905 med Ellen Davida Österberg, f. 16 mars 1876, dotter till fabrikören Johan Edvard Österberg i Göteborg.

Biografi

Efter allmän tävlan erhöll C. i uppdrag att utföra ritningarna till byggnaden för hovrätten över Skåne och Blekinge, utan tvekan det vackraste bygge, som gjorts i Malmö under detta århundrade. Även inredningen och möblerna äro gjorda efter hans anvisningar. Efter hans ritningar hava vidare flerstädes uppförts bostadshus, villor, industribyggnader och skolhus. Hans märkligaste arbete är Allmänna telefonbolaget L. M. Ericssons nybyggnad, Södra Kungstornet vid Kungsgatan i Stockholm, påbörjad 1922 och färdig 1926. Icke minst anmärkningsvärt är det sätt, på vilket denna byggnad är inpassad i gatuperspektivet och dess anslutning till den kraftigt kuperade terrängen. Förutom den konstnärliga, yttre utformningen har detta, uppdrag även omfattat den administrativa och ekonomiska ledningen, och C. har sålunda även varit verkställande direktör i det för detta bygge bildade Fastighetsaktiebolaget L. M. Ericsson. — C. har även framträtt som lyckad diktare och i ett flertal tidningsartiklar behandlat arkitektoniska .spörsmål. Av trycket har han utgivit »Flandrisk konst i fred och ofred. Bilder från Belgien» (1915) med omslag och vinjetter, utförda av honom själv.

Författare

G. Thomaeus.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
G Ivar Callmander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16331, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomaeus.), hämtad 2021-03-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16331
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
G Ivar Callmander, urn:sbl:16331, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomaeus.), hämtad 2021-03-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se