Campbell, släktBand 07 (1927), sida 263.

Biografi

Campbell, släktnamn, som upprepade gånger införts till Sverige av personer tillhörande den skotska klanen med detta namn och utom av dessa och deras bevisliga eller sannolika ättlingar jämväl burits av flera personer utan utredd härstamning. Dokumentariskt bestyrkta i Sverige äro under 1600-talets första decennier flera krigare med namnet Campbell, bland dem majoren vid Kronobergs regemente Carl C. (f. 1593, d. 1632), vilken antagits vara stamfader till en ganska vittförgrenad, troligen år 1891 utslocknad ätt, av vapenmärken att döma tillhörande den skotska klanen. I början av 1700-talet invandrade kommerserådet Robert C. (d. 1758), vilken senast 1707 öppnade handelsrörelse i Stockholm. En son till honom, översten Robert C, utsågs 1757 till engelsk minister i Stockholm men tillträdde aldrig denna befattning, då hattregeringen av fruktan för det engelska inflytandet under åberopande av hans svenska börd avböjde hans mottagande som en främmande makts sändebud. En tredje släktgren inkom med de båda bröderna kommerserådet Colin C. (se nedan) och Hugh C, vilka ehuru med oliklydande släkttavlor bevisade sin härstamning från ätten Campbell of Argyll och på den grund naturaliserades som svenska adelsmän 14 juni 1731 och 13 sept. 1736. Deras ätter introducerades emellertid ej på riddarhuset och fortlevde ej heller i Sverige.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: G. Indebetou, De svenska grenarna af skottska ätterna Campbell (Personhist. tidskr., 1908).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Campbell, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16346, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16346
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Campbell, släkt, urn:sbl:16346, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se