Carstenius, släktBand 07 (1927), sida 628.

Biografi

Carstenius, (Carstens, Karsten), släkt, som från Lybeck över Stralsund utgrenat sig dels till Danmark, dels itill Finland. Den finländska grenens stamfader var justitieborgmästaren i gamla Helsingfors Henrik Fredriksson Carstens. Dennes son, biskopen i Viborg Henricus C. (se nedan 1) var fader till domprosten i Viborg Petrus C. (se nedan 2). Genom dennes båda söner kyrkoherden i Sääminge Abraham C. (d. 1727) och regementskvartermästaren Peter Carsteen (d. 1711) har släkten delat sig i två grenar, av vilka den äldre skriver sig Carstens och den yngre Karsten. Bland den sistnämnda grenens talrika medlemmar märkes lektorn vid Mustiala lantbruksinstitut, mykologen Petter Adolf Karsten (f. 1834, d. 1917) samt professorn i germanska språk vid universitetet i Helsingfors Torsten Edvard (Tor) Karsten (f. 1870, d. 1942).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

A. Bergholm, Sukukirja Suomen aatelittomia sukuja (1892–1902); T. Carpelan,  Finsk biogr handbok 1 (1903); Kausallinen elämäkerrasto, 1 (1927).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carstenius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16471, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16471
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carstenius, släkt, urn:sbl:16471, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se