Cecilia

Död:levde på 1000

Kungadotter


Band 07 (1927), sida 716.

Meriter

 

Biografi

Cecilia var en dotter till Knut den Helige i Danmark. Både hon och hennes syster Ingrid (Ingertha) blevo gifta i Sverige, C. med en för övrigt okänd jarl Erik i Götaland, Ingrid med Folke, Folkungaättens stamfader. C: s söner, Knut och Karl, och två söner till endera av dessa, sannolikt Karl, även de bärande namnen Karl och Knut, uppehöllo sig i Danmark. De båda sönerna deltogo i Sven Grades infall i Småland. Detta infall skall för övrigt ha varit ett hämndetåg för den skymf, Karl, som var jarl i Halland, lidit av Sverkers son Johan, som trätt i förbindelse både med Karls syster och hans svägerska. De båda sonsönerna, som tillhörde Valdemar den stores motståndare, sökte som landsflyktiga skydd hos Birger Jarl I, vilken enligt ovanstående var deras frände. Om C. själv är intet i övrigt bekant.

Författare

Nat. Beckman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Saxo Grammaticus, Historia Danica, 2 (1858).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cecilia, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16520, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2020-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16520
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cecilia, urn:sbl:16520, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2020-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se