Eckerman(n) (von), släktBand 12 (1949), sida 31.

Biografi

von Eckermann, släkt, ursprungligen troligen från Mecklenburg, Fil. doktor Anton Eckermann, som levde vid mitten av 1700-talet och var bosatt i Hamburg, hade ende sonen Anton Günther Eckermann (d. 1820), som inflyttade till Ryssland och blev rysk överste. Han ägde godset Jewe väster om Narva i dåvarande Estland (forna Ingermanland). Denne erhöll i sin egenskap av överste ryskt adelskap 1785 (kejserligt diplom utfärdades först 1798) med namnet Eckermann. Släkten skriver sig von E., ett skrivsätt, som bekräftades genom kejserligt brev 10 mars 1841. Hans son Anton Thure Fredrik von E. (f. 1812, d. 1867) inflyttade 1839 till Sverige och äktade 1843 grevinnan Ulrika (Ulla) Eleonora Amalia Lewenhaupt, dotter av överstekammarjunkaren greve Claes Casimir Lewenhaupt på Claestorp (Söd.) och friherrinnan Wilhelmina Christina Beck-Friis. Genom detta ingifte i gammal svensk högaristokrati fick familjen omedelbart en god social ställning i det nya hemlandet. A. Th. F. von E., som blev svensk kammarherre och ägare till Edeby gods i Ripsa sn (Söd.), hade bl. a. sönerna verkst. direktören för Ljusne-Woxna a.-b., överstekammarjunkaren Carl Wilhelm Thure von E. (f. 1853, d. 1937), förste hovjägmästaren Erik Anton von E. (f. 1858, d. 1920), i hov- och jaktkretsar mest känd under smeknamnet »Waldteufel», samt marinöverdirektören Adam Mauritz August von E. (se nedan). Överstekammarjunkaren Wilhelm von E. äktade 1886 grevinnan Ebba Johanna Cecilia von Hallwyl (f. 1866), dotter av greve Walter von Hallwyl (se denne) och Wilhelmina Anna Fredrika Kempe. Ebba von E. har gjort sig känd genom stora insatser på det sociala och politiska området. Hon har sålunda verkat bl. a. inom Fredrika Bremer-förbundet och Röda korset samt var en av stiftarna 1911 av Stockholms moderata kvinnoförbund (ordf. 1912–22) och 1915 av Sveriges moderata kvinnoförbund (ordf. 1915–22). Hon äger Södertuna i Frustuna och Kattnäs socknar (Söd.). Son till henne och överstekammarjunkaren Wilhelm von E. är mineralogen och industrimannen Claes Walther Harry von E. (f. 1886), som 1919–26 var verkst. direktör för Ljusne-Woxna a.-b:s industriella verk och 1940 fick professors namn; han äger Edeby. Hans författarskap berör utom vetenskap, teknik och industri även jakt och politik.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Kalender över ointroducerad adels förening 1945, utg. av J. Kleberg; Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk, utg. af C. H. Tersmeden, 2 (1899); A. Lewenhaupt, En färd till minnenas värld (1936). – Meddel. av professor Harry von Eckermann, Edeby, Ripsa.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eckerman(n) (von), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16570, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16570
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eckerman(n) (von), släkt, urn:sbl:16570, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se