Eckleff (Ecklef), släktBand 12 (1949), sida 43.

Biografi

Eckleff (Ecklef), släkt, härstammar från furstlige amt-och kronskrivaren Henning E., som verkade i Husums amt i södra Slesvig 1579–86 samt i Gottorp till 1598 och följande år inköpte gård i Eiderstedt. Dennes sonsons sonson Georg Henning Ecklef (E. 1) inkom från holsteinsk tjänst i svensk som räkenskapsförare i Upphandlingsdeputationen. I sitt äktenskap med den nyadlade hovintendenten Carl von Stenhagens dotter blev han fader till kanslirådet Carl Friedrich E. (E. 2), som ibland skrev sig von E., ehuru släkten icke är adlig. Släktens tysk-danska linjer synas ha utdött på 1750-talet. Då C. F. E. var ogift utdog även den svenska grenen med honom 1786.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: J. Rudbeck, Kanslirådet Karl Fredrik Eckleff (1930).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eckleff (Ecklef), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16581, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16581
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eckleff (Ecklef), släkt, urn:sbl:16581, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se