Edelfelt, släktBand 12 (1949), sida 71.

Biografi

Edelfelt, släkt, härstammar från ryttmästaren vid Östgöta kavalierireg. Johan Palm, som 1688 adlades med namnet E. (f. 1637, d. 1700). Dennes sonson var bergmästaren Johan Gustaf E. (se nedan). En gren av ätten naturaliserades 1864 på Finlands riddarhus med nämnde J. G. E:s brorsons son arkitekten och överdirektören vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland Carl Albert E. (f. 1818, d. 1869). Den sistnämndes son var den berömde målaren Albert Gustaf Aristides E. (f. 1854, d. 1905). Den finska grenen utdog på manssidan med en Albert E: s son 1910 och på kvinnosidan med en Albert E: s syster 1934. Den svenska grenen fortlever men är numera till övervägande delen bosatt i Frankrike.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edelfelt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16592, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16592
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edelfelt, släkt, urn:sbl:16592, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se