Ehrengranat, släktBand 12 (1949), sida 258.

Biografi

Ehrengranat, släkt, härstammar från Petrus Benedicti, som var prost i Veckholm (Upps.) 1593, då han underskrev ärkestiftets bekräftelsebrev å Uppsala mötes beslut, och 18 febr. 1595, då han i brev till en kollega diskuterade kyrkoceremoniernas ändring. Bland hans söner, som antogo namnet Leuchovius, märkas fil. magistern Benedictus Petri Leuchovius (f. 1583, d. 1623), som 15 sept. 1616 blev teologie professor vid Uppsala univ. och 1621 kyrkoherde vid Storkyrkan i Stockholm, och Ericus Petri Leuchovius (f. 1586, d. 1641), prost i Veckholm. Den senares son kamreraren i Kammarkollegium Erik Eriksson Leuchovius, var g. m. K. rådet och fältmarskalken greve Erik Dahlberghs syster Sara Dahlberg. Deras sonson fänriken Aron Leuchovius (d. 1714) blev fången vid Pultava 1709 och avled i Solvytjegodsk, där sonen Aron Leuchovius, 1751 adlad Ehrengranat (f. 1712, d. 1772), föddes. Han var major vid artilleriet och användes på grund av kunskap i ryska vid fredskongressen i Åbo 1743. Sonen, överstelöjtnanten vid Savolaks infanterireg., slutligen översten i armén Carl Adam E. (f. 1742, d. 1829) var bl. a. fullmäktig i Riksgäldskontoret (1807) och direktionsledamot i Stockholms stads brandförsäkringskontor. Han äktade 1778 kammarfröken hos drottning Sofia Magdalena, underhovmästarinnan hos kronprins Gustav Adolf, Maria Aurora Uggla (f. 1747, d. 1826). Av deras söner var Carl Aron E. (f. 1779, d. 1823) kabinettssekreterare 1809–11, medan Clas Adam E. (se nedan) var den ryktbare hippologen. Ätten fortlever.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Biographica, RA. – Svenska riksdagsakter... 1521–1718, 3: 1 (1894), s. 120 (m. bil.). – C. Annerstedt, Upsala universitets hist., 1 (1877); I. Collijn, Sveriges bibliografi, 1600-talet, 1:2 (1843), sp. 515; G. J. Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förde vid Gustaf III:s hof, 1–2 (1877–78); Hedvig Elisabeth Charlotta, Dagbok, 1, 2:a uppl. (1908); [C. A. Klingspor], Bidrag till Upplands beskrifning, 2 (1877–1890), s. 304; J. Konow, Fältmarskalken greve Erik Dahlberghs stamträd på mödernet (S:t Eriks årsbok, 1918); R. Ohlsson, Abraham Angermannus (Sami. o. stud. t. sv. kyrkans hist., 13, 1946). s. 241.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ehrengranat, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16670, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-09-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16670
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ehrengranat, släkt, urn:sbl:16670, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-09-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se