Ehrenstråhle, släktBand 12 (1949), sida 385.

Biografi

Ehrenstråhle, släkt. Handlanden i Malmö David Nehrman (begr. 8 nov. 1638), bördig från Lybeck, vistades sedan 1612 som s. k. vinterliggare i förstnämnda stad och var 1626 kämnär där samt äktade en handlandedotter från staden. Han hade flera barn, bl. a. handlanden där Jost Nehrman (f. 1624, d. 1675), fader till handlanden där Hans Nehrman (d. 1729). Den sistnämnde hade i sitt tredje gifte med Ingeborg Faxe sonen David Nehrman, den berömde juristen, 1746 adlad med namnet Ehrenstråhle (se nedan). Släktnamnet har av ättemedlemmar ibland stavats Ehrenstråle. David Nehrman E:s son översten Hans E. (f. 1727, d. 1790), som bebodde den av fadern för honom inköpta gården Hallsnäs i Ramkvilla sn (Jönk.), var fader till skaldinnan Helena Maria E. (f. 1760, d. 1800), g. m. sin fars kusin kanslirådet Jonas Carl Linnerhielm; om henne se Linnerhielm. Flera släktmedlemmar ha tidvis ägt gods i Kronobergs län; ätten lever. Även flera grenar av den ofrälse släkten Nehrman fortleva.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Biographica, RA. — Hilma Borelius, Gessners inflytande på svenska litteraturen (Samlaren, 22, 1901), s. 76; T. Nerman, Släkterna Nerman (1945); H. Schiller, Jonas Carl Linnerhielm (1939); P. G. Vejde, Gåvetorp (Norra Allbo hembygdsförenings årsbok 1931); dens., Kronobergs läns herreårdar C19291. _Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ehrenstråhle, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16720, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-09-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16720
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ehrenstråhle, släkt, urn:sbl:16720, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-09-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se