Eidem, släktBand 12 (1949), sida 530.

Biografi

Eidem, släkt. Den svenska släkten E., som tagit sitt namn efter norskt möderne (se nedan), härstammar från Anders Jansson i Ransäters sn (Värml.), g. m. Annika Persdotter. Deras son hemmansägaren Olof Andersson (f. 1736, d. 1793) i Ransäter hade sonen Jan Olofsson (f. 1764, d. 1824) därstädes. Denne var fader till nattväktaren i Filipstad Anders Jansson (f. 1804, d. 1850), g. m. Anna Svensdotter (f. 1804, d. 1883), av en gammal bergsmanssläkt från Nordmarkshyttan. Hennes far var sysslmg till bergsmannen Nils Ericsson, bröderna Nils Ericsons och John Ericssons farfar; själv var A. J. syssling till F. A. Dahlgren. Son till Anders Jansson och Anna Svensdotter var Anders Magnus Andersson, slutligen grosshandlare i Göteborg, om vilken se mera nedan. Denne äktade 1864 Pauline Rosine Eidem (f. 1838, d. 1893), f. i Trondhjem (Trondheim), dotter av »skibsförer» och handlanden Rasmus Pedersen Eidem (f. 1789, d. 1875), som ägde den s. k. Eidemsgaarden i Trondheim (Dronningens gate 40). Hans far och farfar voro gårdsägare i Tröndelagen. Namnet E. förde redan R. P. E: s farfar John Eidem (f. 1720, d. 1840), bosatt på gården Nedre Eidem, varifrån sonen Peder Johnsen Eidem flyttade till Eidemshaug – båda gårdarna nära Trondheim. Den norska släkten E. fortlever. Barnen till A. M. Andersson och Pauline Eidem antogo efter mödernet släktnamnet Eidem-Andersson; så småningom bortlades Andersson.

Den nämnde Anders Magnus Andersson (f. 31 juli 1835, d. 29 april 1891) var född i Filipstad, gick i skola där, anställdes 1848 i glasaffär i Kristiania, 1850 bos firma B. A. Örnberg där. Efter tre års studier vid Kristiania handelsinstitut flyttade Andersson 1859 till Göteborg, där han erhöll burskap som handlande 14 okt. s. å. Han etablerade jämte B. A. Örnbergs bror Anders G. Örnberg firman Örnberg & Andersson men övertog ensam firman 1867; den installerades 1871 i huset S:t Eriksgatan 3, Göteborg, där Andersson även bosatte sig och där firman och familjen förblev i 58 år. Firman var detalj- och engrosaffär i glas, porslin och mineraloljor m.m. Av särskild stor vikt för firman var, att den under lång tid hade ensamförsäljningsrätten för Rörstrands porslinsfabriks tillverkning av hushållsporslin och kakelugnar i västra Sverige. I början av 1870-talet var firmans mest inkomstbringande verksamhet import av fönsterglas. Detaljaffären upphörde snart. År 1874 inköpte A. M. Andersson, från 1875 i Sveriges handelskalender angiven som grosshandlare, Lindspångs gård nära Fåglaviks station, nordost om Herrljunga, vid västra stambanan men hade redan 1873 påbörjat anläggandet av glasbruket Fåglavik, som till en början tillverkade slipade och oslipade småglas och flaskor samt senare fotogenbelysningsglas, flaskor och något hushållsglas. Efter Anderssons död 1891 bildades familjebolaget Örnberg & Anderssons a.-b. med äldste sonen Magnus Eidem-Andersson som chef, vilken slutligen vanligen skrev sig Magnus Eidem; om honom se nedan.

Bland Magnus E:s 12 syskon är den yngste teol. doktorn Erling Eidem (f. 1880), professor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet 1928–31, ärkebiskop i Uppsala ärkestift sedan 1931, tillika överhovpredikant sedan 1940.

Författare

Arvid Bæckström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Bouppteckningar och dödböcker från Ransäter och Filipstad Landsarkivet i Göteborg. – M. Eidem-Andérssons, A. M. Anderssons och Pauline Anderssons född Eidem slägt-register med personalier (Göteb. 1909 tr i 100 ex.). Meddel. av ärkebiskopen dr E. Eidem och direktören Y W Anderberg, Göteborg.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eidem, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16760, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arvid Bæckström.), hämtad 2019-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16760
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eidem, släkt, urn:sbl:16760, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arvid Bæckström.), hämtad 2019-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se