Carl Fredric Broocman

Född:1709 – Estland (i Lais)
Död:1761-06-08 – Norrköpings Östra Eneby församling, Östergötlands län (på Himmelstalund)

Boktryckare


Band 06 (1926), sida 420.

Meriter

2. Carl Fredric Broocman, den föregåendes son, f. 16/27 dec. 1709 i Lais i Lifland, d. 8 juni 1761 å Himmelstalund i Östra Eneby. Student i Wittenberg 1730. Boktryckare i Norrköping från 1732; fick faderns privilegium transporterat på sig 15 apr. 1733; erhöll sekreterares titel.

Gift 23 sept. 1737 med Magdalena Aschania, f. 31 jan. 1718, d. 9 juli 1759, dotter till kyrkoherden i Örtomta, prosten Nils Abrahamsson Aschanius.

Biografi

B. kom i späda år över till Sverige med sina för ryssarna flyende föräldrar (1711). Efter att ha studerat boktryckaryrket och även drivit akademiska studier utomlands övertog han 1732 det av fadern startade boktryckeriet i Norrköping med dess ganska vidsträckta förlagsrörelse. B. visade liksom fadern en icke ringa talang att sälja sina förlagsartiklar; han puffade för sina artiklar i särskilt tryckta kataloger, och några av hans böcker utgingo i flera tusen exemplar. B. erbjöd 1743 konsistoriet i Karlstad att anlägga ett tryckeri på egen bekostnad, men det stannade ined att en av hans medhjälpare i Norrköping, G. D. Warming, öppnade tryckeri i Karlstad med ett litet tryckeriförråd, som han erhållit av B. Denne var även verksam som författare: hans i två delar utgivna beskrivning över Östergötland är, jämte Lars Salvius' Upplandsbeskrivning, den första utförligare landskapsbeskrivningen i vår litteratur och åberopas alltjämt som en viktig källa, när det gäller framställningar av Östergötlands historia. — År 1736 köpte B. av fadern Himmelstalunds skattesäteri.

Författare

G. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Beskrifning öfwer the i Öster-Götland befiritelige städer, slott, sokne-kyrkor, soknar, säterier, öfwer-officers-boställen, jernbruk och prestegårdar, med mera. D. [1]—2. Norrköping 1760. 8 bl., 200 s.; 780, s.

Källor och litteratur

Källor: C. H. Braad, Ostrogothia literata (hdskr., UB och Link. stiftsbibi.),; C. G.. Gjörwells biogr. samlingar, KB. — [Salvii] Lärda tidningar, 1760, n:o 77—78; Biogr. lexikon, N. F., 2 (1858—59); J. I. Håhl, Linköpings stifts herdaminne, 2 (1846); G. E. Klemming & J. G. Nordin, Sv. boktryckeri-historia 1483—1883 (1883); J. E. Norberg, Ett christeligt förhållande... då... fru Magdalena Aschanius wardt. .. begrafwen (1759); H. Schuck, Den sv. förlägsbokhandelns historia, 2 (1923); J. A. Westerlund & J. A. Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne, 2—3 (1916—19); E. Wrangel, Frihetstidens odlingshistoria (1895).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Fredric Broocman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17024, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2021-01-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17024
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Fredric Broocman, urn:sbl:17024, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2021-01-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se