Danckwardt-Lillieström, släktBand 10 (1931), sida 165.

Biografi

Danckwardt-Lillieström, ätt, härstammaride från en borgare i Örebro Mikael Danckwardt (f. 1566 i Lybeck, d. omkr. 1628), vilken möjligen var broder till eller eljes belryndad med släkten Danckwardts stamfader, borgaren i Nyköping Joakim Danckwardt (se denne). Mikael Danckwardt kom i smedslära hos borgaren i Örebro Nikodemus Ahusen och blev sedermera gift med dennes änka; av Karl IX fick han 4 apr. 1608 torpet Humblebäck i Vintrosa socken. En styvson till honom, den bekante diplomaten Johannes Nicodemi A hus, adlad Lillieström (f. 1597, d.1657), blev slutligen regeringspresident i Pommern. I hans eget äktenskap föddes sonen Niklas eller Clas, adlad 18 aug. 1647 med halvbroderns namn Lillieström, vilket han dock snart förändrade till Danckwardt-Lillieström, slutligen generallöjtnant och krigsråd (se nedan). Söner till honom voro ryttmästaren Niklas D. (f. 1650, d. 1705), vilken förvärvade Gälsebo och Mossebo, båda i Västergötland, samt översten Jakob D. (f. 1651, d. 1725), vilken såsom i faderns biografi berättas räddade den av denne skapade brukspossessionen i Närke och Västmanland och själv blev en mycket rik gods- och bruksägare. Sin krigarbana började han under Karl XI: s danska krig vid M. Lindhielms kavalleriregemente, blev 1680 livdrabant och övergick slutligen till livregementet till häst, där han avancerat till major, då han 1709 blev krigsfånge vid Perevolotjna. Hans meritlista under den föregående delen av stora nordiska kriget är späckad med namn på slag och mindre strider, från landstigningen på Själland 1700 till Poltava, där han sårades. Redan 1713 lyckades han fly ur fångenskapen, kom i maj året därpå till Stockholm och deltog i de senare krigshändelserna. Vid regementet avancerade han till överstelöjtnant och hade sedan 1719 överstes karaktär. Jakob D: s efterkommande innehade i tre generationer bruks- och lantegendomar i Västmanland och angränsande landskap. Den nu fortlevande grenen av ätten härstammar från en yngre sonson till honom, kammarherren Johan Niklas D. (f. 1731, f 1806), vilken ägde Reutersberg i Västmanland (Säterbo socken) och Värhulta i Södermanland (Västermo socken). En son till denne, ryttmästaren Claes Erik D. (f. 1765, d. 1829), ärvde Värhulta och ingick 1807 gifte med Ulrika Wennerstedt (f. 1783, d. 1864), genom vilken Solberga fideikomissegendom i Östergötland (Sya socken) kom till släkten.

Författare

B. Boёthius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Reduktionskollegiets akt n:o 45, kammararkivet. — C. A. G. Braunerhielm, Lifregementets till häst historia, 3—5:1 (1914—17); G. Elgen-stierna, Den introducerade sv. adelns ättartavlor, 2 (1926); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 1 (1920); G. Tengwall, Danckwardtsättlingar, 1 (1912).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Danckwardt-Lillieström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17249, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boёthius.), hämtad 2019-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17249
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Danckwardt-Lillieström, släkt, urn:sbl:17249, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boёthius.), hämtad 2019-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se