Peter (Pierre, Pietro della Rocca) De la Roche

Död:1599

Stenhuggare


Band 11 (1945), sida 17.

Meriter

Biografi

De la Roche, Peter (Pierre), även kallad Pietro della Rocca, bild- och stenhuggare. Verksam i Sverige under 1500-talets senare hälft, d 1599. Av namnet m. m. att döma var han fransman. Inkallades redan under Gustav Vasas tid och namnes först i Uppsala, där han möjligen medverkat vid utarbetandet av gravvårdarna över konungens tvenne första gemåler, Katarina av. Sachsen-Lauenberg och Margaretha Leijonhufvud. Troligen var han icke anställd vid Åbo slott, men där arbetade i decennier antagligen hans bror Antonio della Rocca, Antonio Stenhuggare, som redan 1555 kom till Åbo, där han säkerligen i broderns klassiska stil och även för Stockholms slott utförde portaler och kaminomfattningar, omtalad i Johan III: s brev och räkenskaper, liksom han framhålles för sin stora skicklighet som stenpolerare. — År 1555 uppträdde D. i Vadstena vid slottsbygget där och spelade under en följd av år en framstående roll såsom ledare för de där verksamma stenhuggarna. En del av portalerna, bl. a. huvudportalen från 1563, tillskrives honom. Vid Vadstena slott verkade han till sin död. I slottets löningsregister har han rang efter slottsbyggets ledare Arent De Roy. Samtidigt förestod han arbeten vid kalkstensbrotten i Skärkind, vid Rörsund och på Röknön och representerade i slottsbyggnades yttre dekoration den mera rent italienska stil, som föregick den nederländskt nyanserade riktning, i vilken denna med de båda praktgavlarna avslutades.

D: s tvenne söner voro även stenhuggare, nämligen Nils Pedersson De la Roche, verksam vid Vadstena slott 1590— 1592 och bl. a. tillskriven en öppen spis där 1590, samt Antonius Pedersson De la Roche, d 18 febr. 1615, som tillsammans med Bernhard van Mönster och Johan Påfvelsson arbetade på en praktgavel å Vadstena slott 1602. Gaveln, som till sin konstnärlige upphovsman haft byggmästaren och bildhuggaren Hans Fleming, är daterad 1605.

Författare

G. Axel-Nilsson. Aug. Hahr.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Konung- Gustaf den förstes registr., 25, 1555 (1910); Konung Johan III:s byggnads- och befästningsföretag. Bref... meddel. af V. Granlund (Hist. bibi., 1—2, 1875, 76). — J. Ahrenberg, Ur Abo slotts byggnadshistoria (1901); A. Hahr, Emden och Vasarenässansen (Ord och bild, 20, 1911); dens., Studier i nordisk renässanskonst, 1 (HVS Skrifter, 15: 1, 1913); dens., Vadstena slott (Sv. slott och herresäten. Östergötland, N. F., 1923); dens., Nordeuropeisk renässansarkitektur (1927); dens., Drottning Katarina Tagellonica och vasarenässansen (HVS Skrifter, 34:1, 1940); C. M. Kjellberg, Vadstena slott (1913); Svensk konsthistoria, utg. af A. L. Romdahl & T Roosval (1913); G. Upmark, Vadstena slott 1545—1620 (Förf:s Valda skrifter. 19011: dens.. Svensk byggnadskonst 1530—1760 (1904); [V. Örn- bersrl. Svenska ättartal, 14 (1908), s. 180.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peter (Pierre, Pietro della Rocca) De la Roche, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17416, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Axel-Nilsson. Aug. Hahr.), hämtad 2020-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17416
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peter (Pierre, Pietro della Rocca) De la Roche, urn:sbl:17416, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Axel-Nilsson. Aug. Hahr.), hämtad 2020-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se