De Rogier, släktBand 11 (1945), sida 128.

Biografi

De Rogier (de Rogier), fransk hugenottsläkt, som inkom till Sverige omkr. 1601 med majoren Jacob De Rogier (d. 1605) och blev verksam i Östergötland. Jacob D:s son, lantmätaren där Johan De Rogier (f. 1600, d. 1684), är känd som kartograf, särskilt genom sin stora, senast av E. Ringborg 1924 åter utgivna karta över Östergötland. Med Johan D:s sonson Gideon Herman D. (se nedan) synes släkten ha utdött.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Biographica (Rogier) och Militaria: ansökn. o. meritförteckn. (D3:2), RA. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628—1900 (1896— 1904), s. 111; Hj. Lundgren, På skilda stigar (1939); Till kartan över Västanstång i Östergötland 1657 (Linköpings bibliotheks handl., Ny ser., 1:2, 1921; med Joh. D:s karta såsom bil.); J. A. Westerlund, J. A. Setterdahl & E. Meurling, Linköpings stifts herdaminne, 4 (1933), s. 123 f.; TV. Örn- berg], Sv. ättartal, 8 (1892).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
De Rogier, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17486, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-04-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17486
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
De Rogier, släkt, urn:sbl:17486, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-04-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se