Udo Waldemar Dieterich

Född:1803-09-02 – Tyskland (i Zehden, Köningsberg, Neumark)
Död:1865-05-19 – Stockholms stad, Stockholms län

Översättare, Språkforskare


Band 11 (1945), sida 235.

Meriter

Dieterich, Udo Waldemar, f. 2 sept. 1803 i staden Zehden (Königsberg, Neumark), d. 19 maj 1865 i Stockholm. Fadern var kyrkoherde i Zehden. Student vid univ. i Greifswald våren 1824; studerade inom teol. fakulteten till våren 1826; Doktor phil.; subrektor vid Tyska National-Lyceum i Stockholm 8 aug. 1826 och något senare konrektor där samt rektor 1851 (.installerad 24 april); professors n. h. o. v. 12 jan. 1856. RWO 1860.

G. 9 juni 1832 i Stockholm (Tysk.) m. Maria Margareta Kullman, f. 8 jan. 1808, d. 26 nov. 1873, dotter av skräddarmästaren C. M. Kullman och Margreta Löfstrand.

Biografi

D. var litterärt och vetenskapligt intresserad, och han bedrev grundliga studier i svenska språket. Några ark av en för sin tid förtjänstfull tysk lärobok i svenska insändes 1839 till Svenska akademien. De då tryckta arken granskades och bedömdes välvilligt av L. M. Enberg och von Brinkman. Den senare säger i sitt yttrande: »Med den kännedom jag äger om de hittills till utlänningars bruk utgivna svenska grammatikor skulle jag ej tveka att förklara denna för den bästa, vi ännu äga, ja, till och med för en god, även för svenskar ej obrukbar språklära.» Sin svenska grammatik (1840) utgav D. i praktiskt syfte; den nya upplagan (1848) var försedd med förord av Svenska akademien. Arbetet innehåller utom grammatik en rätt rikhaltig litteraturhistoria jämte några språkhistoriska notiser, läsebok och lexikon därtill; viktigast är dess framställning av syntaxen genom rikt, exemplifierande urval av fraser (Noreen). År 1844 utgav D. en obetydlig »Kleine schwedische Sprachlehre» och en ordbok över runinskrifternas språk. »Runen-Wörterbuch» är den första och enda i sitt slag, och den fick ett mycket välvilligt mottagande. Intresset för runor behöll D. hela livet. Förfelad var D:s svenska språklära (1850), det första försöket att behandla nysvenska grammatiken på samma gång språkhistoriskt och jämförande. D. »rör här ihop runologi, fornsvenska, nysvenska, norska och danska, och detta utan att äga ens måttliga insikter i vissa av dessa ämnen» (Noreen). Året före sin död utgav han ett arbete, som behandlade frågan om runskriftens härkomst; han sökte visa, att runorna uppkommit ur det semitiska alfabetet. D. har även översatt svensk lyrik och ett par arbeten av E. G. Geijer och Oskar I till tyska.

D. var en av de hemliga agenter, som Oskar I genom sin »kamarilla» använde för att i utlandspressen placera politiska propagandaartiklar, inspirerade av konungen. Sålunda anvisade denne i november 1856 för G. O. Hyltén-Cavallius D. som lämplig korrespondent till Allgemeine Zeitung i Augsburg; troligen hade D. redan förut använts av konungen. D:s arbete som »korrespondent» var att översätta redan färdigskrivna artiklar och tjäna som mellanhand.

Författare

Sven B. F. Jansson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ausfiihrliche schwedische Grammatik nebst eirter ge-drängten Litteraturgeschichte, und einer aus den vorzüglichsten neueren Schrift-stellern Schwedens gesammelten Chrestomathie mit zugehörigem Wörterbuche. Sthm & Leipz. (tr. Sthm) 1839—40. VI, 9, 280, 105, 60 s. 2:e unveränd. Aufl. 1848. VI, 8, 274, 105, 60 s. — Kurze Anweisuug [sic] zur leichten Erler-nung der schwedischen Sprache, nebst den nothwendigsten Gesprächen. Sthm & Leipz. (tr. Sthm) 1844. 3 bl., 98 s. (Omsl.-titel: Kleine schwedische Sprach-lehre nebst Gesprächen). — Runen-Sprach-Schatz, oder Wörterbuch iiber die ältesten Sprachdenkmale Skandinaviens, in Beziehung auf Abstammung und Begriffsbildung. Sthm & Leipz. (tr. Sthm) [1844]. XV, 387, (1) s. — Svensk språklära med jemförande häntydningar till Norges och Danmarks språkbruk. H. 1*. Bokstafs- och ordböjnings-lära. Sthm 1850. 3 bl., 88 s., 1 bl. — Einige Worte iiber den Zweck und das Wesen der Schule, gesprochen den 24 April 1851, bei seiner Einfuhrung als Rector des deutschen National-Lyceums. Sthm 1851. 20 s. — Tyska språkets uttal och ljudskifte. Sthm 1861. 32 s.—Enträthselung des Odinischen PHWRK durch das semitische Alphabet. Sthm & Leipz. (tr. Leipz.) 1864. VIII, 95 s.

Översatt: [Oscar I], Von Strafen und Strafanstalten. Aus dem Schwe-dischen nach der zweiten Aufl. Nebst einem Anhange. Sthm & Leipz. (tr. Leipz.) 1841. VIII, 159, (1) s., 3 vikta pl.-bl. — Auswahl einiger schwe-dischen Gedichte, nebst einer getreuen trbersetzung, zur leichteren Erlernung der schwedischen Sprache. Sthm 1842. 3 bl., 117 s. — [Oscar I], Der Feld-dienst. Leitfaden fiir die Officiere des vierten Militair-Districtes der königlich schwedischen Armee... Sthm (tr. Leipz.) 1842. 1 bl., XII, 164 s., 3 vikta kartbl. ¦— Maiblumen des jungen Skandinaviens, aus dem Schwedischen iibers. Sthm 1843. 36 s. — C. W. Bottiger, Auserwählte Gedichte, schwedisch und in deutscher trbersetzung. H. 1*. Lyrische Gedichte. Sthm 1844. 12: o VIII, 173 s. (Övers, anon.; föret, undert.) — E. G. Geijer, Ueber die inneren gesell-schaftlichen Verhältnisse unserer Zeit mit besonderer Riicksicht auf Schweden. Drei Vorlesungen ... Sthm 1845. 4 bl., 148 s.

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep:s registr. 12 jan. 1856, RA; Tyska församl. prot. o. vigselbok, bouppt. 1865, 1, n:r 164, mantalslängd för stadens inre del 1820, Maria förs. dopbok 1801—18 (C I a, 11), Stockholms stadsarkiv; Tyska församl. prot., tyska församl. död- o. begr.-bok, Stockholms Tyska församl. pas-torsexp.; Sv. akad. prot., Sv. akad:s arkiv; brev från D. till Sven Nilsson, LB.

Rec. av Runen-Sprach-Schatz i Frey 1845 och The archaeol. journal, 2, 1846. — Sven Eriksson, Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget (1939); A. Noreen, Vårt språk, 1 (1903—07); H. Schiick, Sv. akad. hist., 5 .(1938).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Udo Waldemar Dieterich, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17534, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven B. F. Jansson.), hämtad 2020-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17534
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Udo Waldemar Dieterich, urn:sbl:17534, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven B. F. Jansson.), hämtad 2020-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se