Georg Mathias Donner

Född:1745 – Tyskland (i Lübeck)
Död:1808-01-08 – Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län (begr i Follingbo)

Affärsman


Band 11 (1945), sida 350.

Meriter

2. Georg Mathias Donner, son till D. 1, dp 14 okt. 1745 i Lybeck, d. 8 jan. 1808 i Visby, begr. i Follingbo. Efter att en kort tid ha åtnjutit undervisning vid ett tyskt handelsinstitut, öppnade han bodhandel i Ljugarn och verkade som agent för modern.

G. 1 mars 1795 m. Margaretha Elisabeth Bacherus, f. 2 okt. 1772 i Othem, f 3 juli 1846 i Follingbo, dotter av kontraktsprosten Georg Bacherus och Anna Christina Norby-GardelL samt omg. m. majoren Gustaf Carlbom.

Biografi

Efter moderns död övertog D. affären tillsammans med brodern och ombildade den till en firma G. M. & J. N. Donner (se nedan under 3). D. blev chef för kontoret i Visby, där även saluboden, bibehölls. Det anses ha varit huvudsakligen på hans initiativ, som den industriella sidan av firmans verksamhet utvecklades. Tobaksfabriken utvidgades, och vid Kopparsvik söder om Visby, där cementfabriken sedan byggdes, anlade han kattunstryckeri och såpsjuderi, en grynkvarn på Söder byrum samt inne i staden segelduksfabrik och skeppsvarv. Han bosatte sig på det efter modern övertagna Hallfreda, där ny manbyggnad med koppartak uppfördes. Därifrån reste han dagligen den drygt en mil långa vägen in till Visby. Han inköpte dessutom andra egendomar, varibland ett helt hemman Stava i Barlingbo. År 1800 drog han sig tillbaka från affärerna och överlät sin andel i firman till brodern och till sin handelsbokhållare N. J. Schwan med hälften var, allt mot en lösesumma av 60,000 rdr, varav dock en del fick innestå. Den efterlämnade förmögenheten utgjorde därefter enligt bouppteckningen 47,000 rdr b:ko, vari egendomarna, utgörande 2 1/2 hemman, upptogos till ett värde av allenast 5,000 rdr. Dessa hade han redan vid giftermålet skänkt som morgongåva till sin hustru. — Några brev från G. M. D. och J. N. D. finnas i Diplomatica, Riksarkivet.

Författare

R. Steffen.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Se ovan under Donner, släkt.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Georg Mathias Donner, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17595, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Steffen.), hämtad 2024-06-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17595
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Georg Mathias Donner, urn:sbl:17595, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Steffen.), hämtad 2024-06-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se