Drake, von Drake, släktBand 11 (1945), sida 424.

Biografi

Drake, von Drake, släkt. Kyrkoherden i Brunflo Anders Petri, nämnd 1548-72 — en svärson till Jämtlands reformator landsprosten Erik Andersson (d. 1563) i Oviken — var troligen respektive far och farfar till sina närmaste efterträdare, av vilka den senare var landsprosten i Jämtland Olof Petri Drake (d. 1658). Hos denne samlades i Brunflo Jämtlands prästerskap efter Brömsebrofreden 1645 för att rådslå om läget, och han var ett av de två ombud, som till drottning Kristina överlämnade prästerskapets supplik, att dess medlemmar skulle få behålla sina ämbeten. Han var också en av stiftets två första representanter i svenska riksdagen men anses under kriget 1657 ha levererat proviant till danska armén. Om hans sonson Anders, 1720 adlad von Drake, se nedan; denna ätt utdog på manssidan 1792. Släkten D:s siste prästerlige medlem dog 1787; en gren kvarlevor som bönder i Helgums sn, Ångermanland.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: L. Bygden, Härnösands stifts herdaminne, 1—4 Bull, lemtland og Norge (1927): B. Hasselberg, Blixar < Jämtland och Härjedalen (Jämten, 24, 1930).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Drake, von Drake, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17622, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17622
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Drake, von Drake, släkt, urn:sbl:17622, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se